Triodos Bank verhoogt tijdelijk de rente van de termijnrekening op 7 jaar

Termijnrekening Triodos Bank

  • Termijnrekening op 7 jaar gaat van 3,00% naar 3,20%

Tarief 7 jaar : 3,20% is geldig tot en met 14-05-2010 met een maximum van 125000 EUR per klant. Triodos Bank behoudt zich het recht om dit tarief vervroegd te beëindigen. .Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

Meer info

Website : www.triodos.be

Overzicht : termijnrekeningen

Depositogarantiefonds : Nederland

©Bankshopper.be