Triodos Bank start een emissiecampagne voor certificaten van aandelen

In detail 

Triodos Bank start vandaag een emissiecampagne voor certificaten van aandelen Triodos Bank. Directe aanleiding is de sterke groei van de activiteiten van deze duurzame bank. Mede als gevolg van de financiële crisis is de belangstelling voor duurzaam bankieren krachtig toegenomen. De bank wil inspelen op die ontwikkeling en zet in op groei van de kredietverlening aan duurzame bedrijven. Daarvoor is 90 miljoen euro extra kapitaal nodig. De emissie zal plaatsvinden in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland en loopt tot 17 november 2009. Tot die datum kunnen geïnteresseerden zonder kosten intekenen aan 71 EUR per certificaat. Bestaande Triodos klanten en certificaathouders genieten daar bovenop extra voordelige inschrijfvoorwaarden. Nieuw aandelenkapitaal maakt het voor de bank mogelijk om in te spelen op de kansen voor groei in de markt en meer kredieten te verstrekken aan duurzame projecten en bedrijven, onder andere in de sector hernieuwbare energie, in de sectoren van de rusthuizen en van het duurzaam bouwen. In 2008 verstrekte de bank 25% meer kredieten, gedurende de eerste 6 maanden van 2009 groeide de kredietverlening met 12%. De kwaliteit van de kredietportefeuille blijft onveranderd goed. De bank lijdt geen kapitaalverliezen die moeten worden aangevuld. Meerdere banken ontvangen financiële steun van de overheid. Triodos Bank daarentegen vraagt beleggers te investeren in certificaten van aandelen vanwege haar gezonde groei. Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België: ‘Duurzaamheid rendeert. Dat heeft de huidige crisis aangetoond. Al sinds de oprichting in 1980 zet Triodos Bank zich in voor duurzaam bankieren. Dit heeft geleid tot een ononderbroken groei: gedurende de laatste tien jaar was deze 20% op jaarbasis en het afgelopen halfjaar zijn wij zelfs harder gegroeid dan ooit tevoren. Het aantal klanten is sinds begin dit jaar met ruim 18% toegenomen. Nu duurzame ontwikkeling een universele zorg is geworden, bieden de sectoren waarin de bank actief is, mogelijkheden voor aanzienlijke groei.’ De snelle groei betekent dat de bank zich regelmatig met een emissiecampagne tot het publiek wendt. De laatste was in 2007 en leidde tot een verhoging van het kapitaal met EUR 67 miljoen. Dat betekende een toename van ongeveer 50%. Triodos Bank heeft 12.000 certificaathouders. De helft van het aandelenkapitaal is in handen van particulieren. Naast particulieren zijn er ook financiële instellingen en pensioenfondsen die investeren in Triodos Bank. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via de bank zelf. Bij de oprichting van de bank is bewust gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijkheid en de missie van de bank te waarborgen.

Groeicijfers 

De eerste zes maanden van 2009 is het balanstotaal van Triodos Bank met ruim 13% gegroeid tot EUR 2,7 miljard. In dezelfde periode van 2008 bedroeg de groei 8%. Het bedrag aan toevertrouwde middelen, hoofdzakelijk spaargelden en termijndeposito’s, is de eerste zes maanden gestegen met 15%. De kredietportefeuille van Triodos Bank is in de eerste zes maanden van 2009 met 12% gestegen. De nettowinst van Triodos Bank over het eerste halfjaar 2009 is met ruim 50% gestegen en kwam uit op EUR 5,7 miljoen tegenover EUR 3,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2008.

Triodos Bank België

Ook in België heeft Triodos Bank haar sterke groei voortgezet. De Belgische kredietportefeuille groeide tijdens het eerste halfjaar met 17% en bedroeg 303,5 miljoen euro. Op 30 juni 2009 beschikte Triodos Bank België over 649,8 miljoen euro aan toevertrouwde middelen of een stijging van 14% tijdens het eerste halfjaar. Het aantal rekeningen nam toe tot 33.696, vergeleken met 30.434 eind 2008 (+11%). Olivier Marquet: ‘Deze groei illustreert een permanent toenemend vertrouwen van spaarders in Triodos Bank en haar doelstellingen. Bewust omgaan met je eigen geld en daarbij de bank kiezen die uitsluitend duurzame ontwikkeling financiert, ligt in het huidige financiële klimaat voor steeds meer mensen voor de hand.

Global Alliance for Banking on Values

Triodos Bank is in maart jl. medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values. Een netwerk van elf toonaangevende en succesvolle duurzame banken.. Verenigd in de Global Alliance willen deze banken een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Dat het bankmodel van deze banken werkt, blijkt uit het feit dat ze allen een solide groei laten zien, ondanks de financiële crisis. De elf banken zijn: Shore Bank (VS), BRAC Bank (Bangladesh), GLS Bank (Duitsland), Merkur Bank (Denemarken), Mibanco (Peru), Banca Popolare Etica (Italië), Banex (Nicaragua), ABS (Zwitserland), NewResource Bank (VS), Xac-Bank (Mongolië) en Triodos Bank (Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland).

Duurzaamste bank ter wereld

Op 4 juni jl. is Triodos Bank verkozen tot de duurzaamste bank ter wereld. Deze toonaangevende prijs is toegekend vanwege het leiderschap en de innovatie kracht die Triodos Bank al 30 jaar toont bij het integreren van duurzaamheid in al haar activiteiten. De FT Sustainable Banking Award wordt toegekend door een internationale jury samengesteld op initiatief van de Financial Times en het IFC, onderdeel van de Wereld Bank.

Meer info

De website van Triodos België

Bron

Persbericht Triodos Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be