Triodos Bank lanceert nieuwe uitgiftecampagne certificaten van aandelen

In detail

Vandaag lanceert Triodos Bank een nieuwe uitgiftecampagne voor certificaten van aandelen. De aanleiding daarvoor is de aanhoudende groei van de activiteiten van de duurzame bank. De campagne, waarop zowel particulieren als institutionele beleggers kunnen intekenen, loopt in België tot en met 20 juli 2012. Tijdens die periode betalen de beleggers geen instapkosten. De prijs is 74 euro per certificaat. Triodos Bank wil in 2012 via haar verschillende Europese vestigingen 60 tot 80 miljoen euro extra kapitaal ophalen. De Belgische vestiging lanceert vandaag als eerste een uitgiftecampagne, andere vestigingen zullen later dit jaar volgen. Triodos Bank financiert uitsluitend activiteiten met een meerwaarde op ecologisch, sociaal en cultureel vlak. Dat is meteen ook haar bestaansreden: op een verantwoorde en transparante manier het geld van haar klanten inzetten in dienst van duurzame ontwikkeling. Triodos Bank onderscheidt zich op die manier resoluut van andere banken.

Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank in België: “Triodos Bank bewijst dat een bank zich volledig kan toeleggen op duurzame ontwikkeling zonder in te boeten aan rentabiliteit. Jaar na jaar groeien we, niet ondanks, maar net dankzij onze duurzame aanpak. Al van bij het begin financieren we met het geld dat klanten ons toevertrouwen enkel activiteiten die goed zijn voor het milieu en de samenleving. Dat is de verklaring voor onze aanhoudende en evenwichtige groei, los van de opeenvolgende financiële crisissen en de ups en downs van de beurs. We gaan door op dat positieve elan: met extra kapitaal behouden we een hoog kapitaalniveau, wat ons de middelen geeft om nog meer duurzame projecten en bedrijven te financieren, in domeinen als hernieuwbare energie, passieve of laagenergiewoningen, biovoeding en -landbouw, gezondheidszorg, sociale economie, of artistieke activiteiten en cultuurhuizen.”

Het kapitaal van Triodos Bank werd in 2011 al met 89 miljoen euro verhoogd, meer bepaald door een succesvolle uitgiftecampagne in Nederland, België en Spanje. Dat vers kapitaal werd ingebracht door duizenden particulieren die willen investeren in een bank die uitsluitend duurzame activiteiten financiert. Eind 2011 was het eigen vermogen van de bank gestegen tot 451 miljoen euro (+25 % over 1 jaar). De kapitaalratio (Core Tier 1-ratio), een belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank, bedroeg 14,0% (tegenover 13,8% in 2010). Triodos Bank voldoet nu al aan de Bazel III-vereisten voor solvabiliteit en liquiditeit die in 2019 van kracht worden.

Triodos Bank telt meer dan 21.000 Europese certificaathouders, waarvan 18% in België. Dat zijn zowel particulieren als institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet op de beurs genoteerd, maar kunnen via de bank zelf worden verhandeld.

Bij haar oprichting heeft de bank bewust gekozen voor de certificering van aandelen, om haar onafhankelijkheid en haar missie te beschermen. De aandelen worden toevertrouwd aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (een stichting naar Nederlands recht), die voor ieder aandeel één certificaat van aandeel uitgeeft. De Stichting behoudt de stemrechten van de aandelen om de identiteit van de bank te beschermen. Met uitzondering van het beperkte stemrecht zijn aan een certificaat dezelfde rechten verbonden als aan een gewoon aandeel.