Triodos Bank lanceert een nieuwe uitgifte van certificaten van aandelen

In detail

Triodos Bank lanceert een nieuwe uitgiftecampagne voor certificaten van aandelen in België. De aanleiding daarvoor is de aanhoudende groei van de activiteiten van de duurzame bank. De campagne, waarop zowel particulieren als institutionele beleggers kunnen intekenen, loopt in België tot en met 19 juli 2013. Tijdens die periode betalen de beleggers geen instapkosten. Triodos Bank wil in 2013 via haar verschillende Europese vestigingen 60 tot 80 miljoen euro extra kapitaal ophalen. De Belgische vestiging lanceert vandaag een uitgiftecampagne. Andere vestigingen organiseren, verspreid over het jaar, gelijkaardige acties. Met het extra kapitaal behoudt de bank haar hoog kapitaalniveau en kan zij verder groeien in wat haar kenmerkt van bij de start in 1980: de financiering van activiteiten met een meerwaarde op ecologisch, sociaal en cultureel vlak.

Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank in België: “Wij willen dit jaar opnieuw groeien en meer duurzame projecten en bedrijven financieren in de domeinen waar onze expertise ligt: hernieuwbare energie, passieve of laagenergiewoningen, gezondheidszorg, sociale economie, of cultuur. Sinds 20 jaar toont Triodos Bank in België dat een bank tegelijk duurzaam en rendabel kan zijn.

Het eigen kapitaal van Triodos Bank steeg in 2012 met 25%, van 451 naar 565 miljoen euro. De kredietverlening steeg dat jaar met 16%. Dankzij het nieuwe kapitaal bleef de Core tier-1 kapitaalratio van Triodos Bank stevig: 15,9% eind 2012 (tegenover 14% eind 2011). Triodos Bank voldoet nu al aan de Basel III-vereisten voor solvabiliteit en liquiditeit.

Triodos Bank telt meer dan 26.000 Europese certificaathouders, waarvan 17% in België. Dat zijn zowel particulieren als institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet op de beurs genoteerd, maar worden via de bank zelf verhandeld. Op 24 mei 2013 bedroeg de waarde van het aandelencertificaat 75 euro.

Bij haar oprichting heeft de bank bewust gekozen voor de certificering van aandelen, om haar onafhankelijkheid en haar missie te beschermen. De aandelen worden toevertrouwd aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (een stichting naar Nederlands recht), die voor ieder aandeel één certificaat van aandeel uitgeeft. De Stichting behoudt de stemrechten van de aandelen om de identiteit van de bank te beschermen. Met uitzondering van het stemrecht, zijn aan een certificaat dezelfde rechten verbonden als aan een gewoon aandeel.

Meer info over het certificaat van aandeel en zijn rendement: http://www.triodos.be/nl/particulieren/beleggen/certificaten-van-aandelen/over-certificaten/