Tot 5000 euro premie per klant bij Medirect

Elke nieuwe of bestaande MeDirect-klant die beleggingsfondsen, trackers, aandelen of obligaties overdraagt van een andere bank, broker of bewaarder naar een beleggingsrekening bij MeDirect en/of rechtstreeks aankoopt op het MeDirect-beleggingsplatform, heeft recht op een bonus van 1% van de waarde van deze beleggingsfondsen of effecten tot een maximum van €5.000 per klant. Ook opgenomen in de berekening van fondsaankopen die in aanmerking komen voor de 1% bonus, zijn beleggingen in modelportefeuilles en vermogensbeheerportefeuilles, zowel initiële beleggingen als maandelijkse bijdragen.

Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van deze bonus dient de klant de totale marktwaarde van deze aangekochte beleggingsfondsen of andere effecten voor een periode van 3 maanden aan te houden en dient hij te voldoen aan alle andere voorwaarden en eisen in de actievoorwaarden.

Deze actie loopt vanaf 2 maart 2015 voor onbepaalde duur. MeDirect behoudt zich het recht te allen tijde de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of de actie volledig stop te zetten.

De premie van 1% wordt berekend op basis van in het geval van een gemeenschappelijk beleggingsfonds: de netto inventariswaarde op de dag waarop het fonds werd aangekocht op, of overgedragen naar, een beleggingsrekening bij MeDirect en in het geval van een obligatie, aandeel of tracker: de prijs van het effect op de dag waarop het werd aangekocht of overgedragen naar een beleggingsrekening bij MeDirect.

Het bedrag van de bonus is beperkt tot €5.000 per klant.

Bovenop deze promotie betaalt MeDirect tot € 2.000 terug aan kosten die door andere externe instellingen worden aangerekend bij het overdragen van effecten naar MeDirect. Deze kosten worden terugbetaald op de Geldrekening van de klant binnen de zeven werkdagen na ontvangst van het bewijs van de aanrekening van de kosten.

Meer informatie kan u vinden op de website van MeDirect.