Tips om uw (klein)kinderen te laten sparen

Een toenemend aantal banken komt op de proppen met een applicatie om uw kind op een speelse wijze te leren sparen. Dit is hoe u de apps kunt gebruiken om uw kind of kleinkind wegwijs te maken in de financiële wereld.

Een studie van de verzekeraar AG Insurance bij 1.000 gezinnen leert dat 86 procent van de kinderen op hun 11e verjaardag al zakgeld krijgt. Gemiddeld gaat het om 7 euro per week. Daarenboven stimuleren acht op de tien gezinnen hun nageslacht om te sparen. De helft van hun ouders verplicht hun kinderen zelfs om hun zakgeld op een spaarrekening te zetten.

Bij het merendeel van de banken is het dan ook mogelijk om een spaarboekje te openen voor uw kroost. Dergelijke spaarformules geven doorgaans een hoger rendement dan de traditionele spaarboekjes. Op onze site kunt u alle spaarformules voor jongeren tegen het licht houden. Het best renderende spaarboekje vindt u momenteel bij Fintro. De jongerenspaarrekening van de dochteronderneming van BNP Paribas Fortis belooft momenteel een basisrente van 0,5 procent en een getrouwheidspremie van 0,2 procent.

Vergelijk hier op onze site alle kinderspaarrekeningen.

Yongo

Maar nu de digitale trein door ons land raast, grijpen de banken de applicaties aan om uw kinderen te helpen met sparen. Zo heeft AG Insurance in samenwerking met de gezinsbond het digitale platform Yongo gelanceerd. Op dat platform vinden ouders onder meer weetjes en tips over kinderen en geld.

Daarnaast is er ook een interactief luik waar ze hun kinderen kunnen betrekken bij het spaarproces. Via dat luik leren kinderen, onder toezicht van de ouders, hoe ze op korte en lange termijn hun geld kunnen sparen. De ouders krijgen de keuze uit verschillende spaarproducten om het geld van hun nageslacht in te investeren: een tak21-spaarverzekering (Yongo Moon), een tak23-beleggingsverzekering (Yongo Star) of een tak26-verzekering (Yongo Dream), een formule onder de vorm van een kapitalisatieverrichting.  Dat laatste is interessant voor wie op korte termijn wil sparen. De gewaarborgde rentevoet op de Yongo Dream klokt momenteel af op 0 procent.

Een tak21-en tak23-verzekering zijn voornamelijk interessant voor wie zijn geld voor een langere periode kan missen.  Aan een tak23-beleggingsverzekering zijn er weliswaar een aantal risico’s verbonden. Zo wordt het geld belegd in fondsen. Dat betekent dat u een deel van uw kapitaal kunt verliezen wanneer de beurzen het slecht doen. Wie kiest voor de tak21-verzekeringformule Yongo Moon krijgt bij AG Insurance momenteel een gewaarborgde rentevoet van 0,50 procent. Dat product valt bovendien onder het depositogarantiestelsel dat een bescherming biedt tot 100.000 euro als de verzekeraar failliet gaat.

Als ouder blijft u verantwoordelijk voor het geld van uw kind tot hij of zij 18 jaar wordt. Vanaf dan zal uw kind vrij kunnen beschikken over het kapitaal.

K'Ching

AG Insurance is overigens niet de enige speler die de kinderen wegwijs wil maken in de financiële wereld. Enkele maanden geleden lanceerde de grootbank KBC de applicatie K'Ching. Dat is een gratis smartphone-app speciaal voor kinderen vanaf 12 jaar. Jongeren kunnen de applicatie onder meer gebruiken om er geld mee overschrijven, hun rekening controleren, geld afhalen zonder bankkaart en mobiel mee te betalen.

Daarenboven kunnen kinderen een beroep doen op een chatbox die automatisch hun vragen beantwoordt. Minderjarigen hebben wel toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger. Ze kunnen bovendien de applicatie volledig personaliseren en de transacties groeperen per contactpersoon.

De grootbank heeft overigens een betaallimiet ingebouwd om uw kind te beschermen. Daarnaast moet u een vijfcijferige code invoeren als u zich wil aanmelden. KBC garandeert dat alles verloopt via een veilige verbinding.