Tijdelijke tariefactie op kasbon op 5 jaar bij Landbouwkrediet en Centea

In detail

Op 1 april fusioneren Landbouwkrediet en Centea. De bank die uit deze fusie ontstaat krijgt ook een nieuwe naam: Crelan. Om de fusie meteen goed in te zetten, starten Landbouwkrediet en Centea met een tijdelijke tariefactie op de kasbon Super 5 (Landbouwkrediet) en de Klimmersbon 5 jaar (Centea). Tijdens de actieperiode van 15 maart tot 30 april zullen deze kasbonformules met een verhoogd tarief worden aangeboden.

De actie staat open voor natuurlijke personen. Het belegde geld moet nieuw geld zijn en zorgen voor een aangroei van de vermogensportefeuille op gezinsbasis. Op gezinsbasis kan er maximaal 250 000 euro belegd worden aan deze actievoorwaarden. Landbouwkrediet en Centea behouden zich het recht voor om de actie vervroegd af te sluiten.

De Super 5/Klimmersbon 5 jaar zijn kasbons met een looptijd van 5 jaar. De rentevergoeding ligt voor de gehele looptijd vast en kent een progressief verloop. De rente wordt jaarlijks afgerekend op de vervaldag en is onderworpen aan roerende voorheffing (momenteel 25%).

Vanaf 15 maart gelden onderstaande rentevoeten. De rentevoeten zijn bruto op jaarbasis. De rentevoeten kunnen tijdens de actieperiode worden gewijzigd.

  • Jaar 1 –> 2%
  • Jaar 2 –> 2%
  • Jaar 3 –> 2,30%
  • Jaar 4 –> 2,30%
  • Jaar 5 –> 3,50%

Het bruto actuarieel rendement bedraagt 2,40%.

Op de intrest van uw kasbon betaalt u 25% roerende voorheffing. Als u particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting.

Benieuwd naar de voorwaarden van andere banken voor kasbons met een progressieve rente (step-up)? Consulteer nu ons handig overzicht.