Tijdelijke rentestijging voor de E-Spaarrekening van VDK Spaarbank

In detail

De E-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van VDK Spaarbank bedoeld voor beheer via internet. Vanaf 15 oktober 2013 tot en met 15 november 2013 ontvangt u een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 1,00% (voorheen 0,80%), beide op jaarbasis en dit voor bedragen tot maximum 50000 euro. Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage van 50000 euro, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,30% aan basisrente en 0,80% aan getrouwheidspremie.

De basisrente is verworven vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling. De getrouwheidspremie is verworwen voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven.

De intresten zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2013 niet hoger zijn dan 1.880 euro.

De basisintrest en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden.

VDK Spaarbank is een Belgische financiƫle instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent.