Tijdelijk verhoogde rentevoet op Crest Classic van Axa

In detail

Vanaf 11 juli 2011 loopt er een tijdelijke actie voor Crest Classic van Axa: de gewaarborgde rentevoet wordt 3,00% ( komt van 2,75%). Deze actie is geldig tot en met 20 september 2011, behoudens vervroegde afsluiting. Crest is een levensverzekeringscontract tak 21 met een gewaarborgd minimum rendement op elke storting. Deze rentevoet wordt gewaarborgd tot 31 december van het 9de kalenderjaar na de storting. Na deze periode wordt de nieuwe rentevoet die op dat ogenblik in voege is, en dit weer gedurende 9 jaar.

Vergelijk hier op onze website tak 21 spaarverzekeringen.