Termijnrekeningen:Rentevoeten flirten met de 0%

In detail

De kortetermijnrentevoeten in Euro staan zeer laag. Deze lage rentestanden hebben uiteraard ook invloed op de rentevoeten die u als consument krijgt van uw bank. Omwille van deze dalingen van de rentevoeten zullen sommige termijnrekeningen met automatische hernieuwbaarheid, vernieuwd worden met een rentevoet van 0% of bijna 0%. De termijnrekeningen in Euro die zich in deze situatie kunnen bevinden zijn de termijnrekeningen met looptijden van 9 maand en minder en bij bepaalde banken ook de termijnrekeningen met een duurtijd van 1 jaar. Indien u dus in het najaar van 2008 intekende op een termijnrekening met een duurtijd van 1 jaar met automatische hernieuwbaarheid, ( sommige banken gaven toen nog 5% brutorente voor een termijnrekening op 1 jaar!) dan kan u best tijdig informeren naar de huidige rentevoeten om zo nodeloze frustratie te voorkomen wanneer u zou merken dat uw termijnrekening verlengd wordt aan een rentevoet van 0% of bijna 0%. De meeste banken zullen hun klanten die zich in deze situatie bevinden  wel tijdig contacteren maar niettemin is het aloud gezegde "een verwittigd man/vrouw is er twee waard" ook hier van toepassing.

Meer info
Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be