Termijnrekening brengt op tien jaar nauwelijks meer op dan op vijf jaar

Crelan heeft onlangs de tarieven van al haar termijnrekening verlaagd. Zowel de spaaropbrengsten van de gewone termijnrekening als de zogenaamde superrekening zijn voor de bijl gegaan. Zo daalde onder meer de rente op een termijnrekening op tien jaar met 20 basispunten tot 0,80 procent. Daarmee duikt de rente onder de historische 1-procentgrens.  Al blijft het verschil met bijvoorbeeld een termijnrekening op vijf jaar behoorlijk groot. Wie zijn geld tien jaar toevertrouwt aan de bank krijgt een tweevoud van iemand die zijn geld vijf jaar vastklikt.

Al gaat die stelling niet op wanneer we  de best renderende termijnrekeningen op vijf en de best renderende termijnrekening op tien jaar naast elkaar leggen. Ons onderzoek toont aan dat de beste termijnrekening op tien jaar netto 1,24 procent in het laatje brengt. Daarmee doet de termijnrekening van NIBC Direct het beduidend beter dan de andere banken in dat segment. Op de overige termijnrekeningen op tien jaar krijgt u minder dan 1 procent.

Maar onze vergelijking leert dat er ook op vijf jaar termijnrekeningen zijn die meer dan 1 procent rente opbrengen. Dat is onder meer het geval bij Medirect en Banca Monte Paschi Belgio. Bovendien moeten die rekeningen nauwelijks onder doen voor een termijnrekening op tien jaar bij NIBC Direct. Wie bijvoorbeeld een termijnrekening op vijf jaar opent bij Medirect krijgt netto 1,13 procent rente. Dat zijn slechts 11 basispunten minder dan de beste termijnrekening op tien jaar. Bij Banca Monte Paschi Belgio krijgt u netto 1,07 procent.

Is een termijnrekening op tien jaar nog interessant?

Vraag is hoelang de bovenstaande financiële instellingen meer dan 1 procent rente gaan kunnen blijven aanbieden. Op de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft Mario Draghi, de voorzitter van de ECB beslist om de belangrijkste rentetarief en de depositorente niet aan te passen. Dat betekent dat banken nog altijd gratis geld kunnen lenen bij de ECB en dat ze 0,4 procent rente moeten betalen als ze geld stallen in Frankfurt. Maar dat betekent niet dat verdere rentedalingen tot het verleden behoren.

Zo sluiten verschillende analisten niet uit dat de ECB op de volgende rentevergadering zal beslissen verder te sleutelen aan de rente of het opkoopprogramma verder uit te breiden. En zoals de geschiedenis ons reeds heeft geleerd gaan dergelijke besluiten gepaard met nieuwe rentedalingen. Al blijft het natuurlijk koffiedik kijken wat de toekomst brengen zal. Maar de kans dat de rente op de termijnrekeningen binnen dit en een aantal maanden nog verder zal dalen is zeker niet onbestaand.

Daarom blijft een termijnrekening een interessante optie voor spaarders die hun spaarcenten willen beschermen tegen verdere rentedalingen. Wie bijvoorbeeld zijn geld voor tien jaar vastzet bij NIBC Direct, is er zeker van dat zijn rente-inkomsten gedurende die periode niet gaan dalen. Wie zijn spaarcenten bijvoorbeeld voor vijf jaar vastklikt, zal misschien tegen een lagere rente een nieuwe termijnrekening moeten openen.

Al snijdt het mes aan twee kanten.  Indien de rente de komende jaren opnieuw stijgt, zal de spaarder met een termijnrekening op korte termijn sneller hogere opbrengsten kunnen opstrijken.  Wie in zo’n geval beslist zijn termijnrekening vervroegd stop te zitten om hogere interesten na te jagen, riskeert sancties van de bank.

Hou er bovendien rekening mee dat de banken het brutorendement afficheren. Daarop bent u 27 procent roerende voorheffing verschuldigd aan de fiscus.  Hier kunt u alle termijnrekeningen in ons land vergelijken.