Termijnrekening 3 jaar Kbc: Einde tijdelijk aanbod

In detail

  • Termijnrekening op 3 jaar gaat van 3,00% naar 2,00%
  • Steeds roerende voorheffing (momenteel 15%)

Meer info

De website van Kbc

Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Kbc Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Kbc Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be