Tak 23

Tak 23 beleggingsverzekering

Wie wil beleggen, klopt doorgaans aan bij een bank of een broker. Het is onder meer mogelijk om bij hen een beleggingsfonds of een effectenrekening te openen. Minder gekend zijn de beleggingsopties bij de verzekeraars. Zij bieden namelijk een beleggingsproduct aan in de vorm van een verzekering: de Tak 23-verzekering.

Dit moet je weten over Tak 23 als beleggingsproduct. 

Risico Tak 23 beleggingsverzekering

Een tak 23-verzekering is niet voor iedereen weggelegd. Wie zo’n product onderschrijft moet namelijk rekening houden met een aantal risico’s. Zo wordt het kapitaal dat geïnvesteerd wordt in een tak 23-verzekering niet beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat je een deel van je kapitaal kan verliezen als de onderliggende beleggingsfondsen minder goed presteren. Via een tak 23-verzekering investeer je namelijk in een beleggingsproducten zoals een aandelen en obligaties. 

In ruil voor het extra risico is de kans groot dat je op het einde van de rit hogere rendementen opstrijkt. Een tak 23-verzekering is dan ook het ideale beleggingsproduct voor mensen met een ruime beleggingshorizon. Als belegger weet je nooit hoeveel je investering elk jaar zal opbrengen.

Een tak 23-verzekering gaat namelijk niet gepaard met een gewaarborgd rendement. Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij de meeste tak 21-verzekeringen. Die spaarverzekeringen worden overigens beschermd door het depositogarantiestelsel. De lagere opbrengsten zijn dan weer een nadeel van dat soort verzekeringen.

Plus- en minpunten

Een tak 21-en een tak 23-verzekering gaan gepaard met voordelen en nadelen. Het is als consument belangrijk om voor jezelf uit te maken welk type product het best bij je past. Indien je hulp nodig hebt, kan je een bezoekje brengen aan een lokaal kantoor. Een adviseur is verplicht om de consumenten te informeren over de algemene voorwaarden voor ze nieuwe contracten laten ondertekenen. De belangrijkste voorwaarden kan je overigens raadplegen op onze site. Op deze pagina vind je alle cruciale informatie over de tak 23-verzekering. Meer interesse in een tak 21-spaarverzekering?

Fiscaal voordelig beleggen dankzij tak 23-verzekering 

Wie een tak 23-verzekering gebruikt om een pensioenspaarpotje aan te leggen, heeft recht op fiscale voordelen. In dat geval kan je onder meer gebruik maken van het duaal pensioensparen. Jij krijgt daarbij de keuze uit twee fiscale voordelen. Zo kan je beslissen om maximaal 980 euro per jaar te sparen in ruil voor een belastingvermindering van 30 procent op de inlagen. Wie tussen 980 en 1260 euro per jaar spaart, krijgt een belastingvermindering van 25 procent op de inlagen. 

Een tak 23-verzekering kan ook gebruikt worden als een contract langetermijnsparenWie zijn kapitaal opvraagt voor het einde van het contract moet 33 procent belastingen betalen en een mogelijke uitstapkosten betalen. 

Overige belastingen en kosten

Wie belegt via een tak 23-verzekering moet per storting een premietaks betalen van 2 procent. Die taks is niet van toepassing wanneer deze wordt gebruikt om een aanvullend pensioen op te bouwen. Wie aan langetermijnsparen doet via een tak 23-verzekering ontsnapt niet aan de premietaks.

Echter, anders dan bij een tak-21 betaal je geen roerende voorheffing. De verzekeringnemers moeten een roerende voorheffing betalen van 30 procent als ze hun kapitaal binnen de 8 jaar aanspreken. Na die acht jaar vervalt de roerende voorheffing. 

Tot ben je instap-beheers-en eventuele uitstapkosten verschuldigd. Per verzekeraar hebben wij een overzicht gemaakt van de kosten Maak dan zeker de vergelijking op Bankshopper.be. Wij laten ons licht schijnen over onder meer de vergoedingen en historische opbrengsten. Ben je goedkoper af bij AG Insurance? Of heeft NN Insurance een veel beter contract? Je komt het hier allemaal te weten. 

Een tak 23 levensverzekering

Met een tak 23 combineer je een belegging met een levensverzekering.

Stortingen

Bij een tak 23 beleg je niet zelf rechtstreeks in een fonds. Immers, je sluit een contract af met jouw verzekeraar. Hierdoor wordt jij verzekeringnemer. Dit werkt als volgt:

 • je betaalt eenmalig of op regelmatige momenten jouw premies aan de verzekeraar;
 • jouw premies worden door de verzekeraar belegd, na aftrek van kosten en belastingen, door de verzekeraar voor jou belegd;

de verzekeraar belegt het geld uit die pot in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, vastgoed, enz. De strategie die hij daarbij volgt, moet in het contract staan.

Met een tak 23 kan je soepel beleggen: zo kan je beginnen met een aanzienlijke storting van 10.000 euro en dan later 25 euro per maand bijstorten. De maanden dat je wat krap bij kas zit, kan je zelfs stortingen overslaan. Maar let op, sommige contracten leggen je stortingsvoorwaarden op. Het contract kan bv. bepalen dat een minimumbedrag vereist is of dat je maar één enkele storting mag doen.

Begunstigde aanduiden

Als je bij de bank een beleggingsproduct koopt, is de bank gehouden de opbrengst aan jou uit te keren. Bij een tak 23 product kun je zelf beslissen aan wie de verzekeraar uitkeert. Je bent dus vrij wie de begunstigde is: jijzelf, jouw partner, je kinderen of iemand anders.

De begunstigde hoeft dus niet de persoon te zijn die de premies betaalt. Verzekeraars hanteren de bepaling: “de begunstigde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer’.

Looptijd

Tak 23-levensverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd.

zonder eindvervaldag:

 • Normaliter vindt uitbetaling plaats wanneer de verzekeringnemer overlijdt.
 • Uitbetaling gebeurt dan aan de ‘begunstigde(n)’ die in het contract zijn aangeduid;
 • Vervroegde beëindiging: je kan ook altijd beslissen om jouw levensverzekering vroegtijdig te laten uitkeren. Hier zijn kosten en eventuele belastingen aan verbonden

Met eindvervaldag:

 • Bij het afsluiten van het contract is vastgelegd wanneer de verzekeraar je zal uitbetalen.
 • Met een directe storting ineens, ofwel bij één premiebetaling, is dat meestal minstens 8 jaar en 1 dag na de storting, of de dag waarop je 65 wordt of met pensioen gaat
 • Vroegtijdig overlijden: het contract wordt automatisch beëindigd. De verzekeraar zal dan uitbetalen aan de ‘begunstigde(n)’ die zijn aangeduid: meestal is dat de partner of zijn dat de kinderen van de verzekeringsnemer. De hoogte van de uitkering verschikt in het geval er wel of geen overlijdensdekking is afgesloten.

Overlijdensdekking tak 23

Het is mogelijk om een tak 23-contract (en zowat iedere andere levensverzekering) te combineren met een extra overlijdensdekking. Sterf je tijdens de looptijd van dergelijk contract, dan zal de verzekeraar een in het contract bepaald bedrag uitbetalen aan de begunstigden: dat zijn de personen die je in het contract hebt aangeduid.

De overlijdensdekking komt voor in verschillende varianten. Enkele van de meest voorkomende zijn:

Vast overlijdenskapitaal

in ruil voor een extra premie garandeert de verzekeraar een vast kapitaal bij overlijden, dat wordt toegevoegd aan de waarde van jouw belegging op dat moment. Zo kan je een vast bijkomend kapitaal verzekeren van 20.000 euro. Dergelijke dekking hoeft niet per sé voor de volledige looptijd van het contract, maar ook tijdelijk. Bijvoorbeeld voor de jaren waarin jouw kinderen aan de universiteit studeren.

Minimum overlijdenskapitaal: 130% van de premie-inleg

Is er op het moment van overlijden bijvoorbeeld 20.000 euro aan premies gestort, dan ontvangen de begunstigden minimaal 26.000 euro van de verzekeraar.

Bankshopper tips – overlijdingsdekking Tak 23

 1. Tak 23-levensverzekeringen bieden variaties, die elk een andere werking van jouw contract kunnen hebben
 2. Stuur een berichtje aan onze partner Furnadvies BV met wie Bankshopper sinds 2008 werkt, dan weet je exact welke rechten en plichten er aan jouw overeenkomst verbonden zijn.

Successierechten: bij overlijden van de verzekeringnemer, dienen er mogelijk successierechten over de uitkering betaald te worden. Dit is een erg ingewikkelde materie en hierover vraag je best advies via de website van Furnadvies.

Tak 23 levensverzekering

Levensverzekeringen zijn producten die zowel sparen en beleggen koppelen aan het verzekeren van een risico, te weten jouw leven of overlijden.

Tak 21 of Tak 23?

Tak 21-levensverzekering

 • laag risico
 • vaste intrest, welke ook negatief kan zijn. Lees er meer over in de Bankshopper rubriek Tak 21-levensverzekeringen
 • bescherming depositogarantiestelsel

Tak 23-levensverzekering

 • meer risico: gekoppeld aan beleggingsproducten
 • hoger rendement mogelijk, maar zonder enige garantie
 • geen bescherming depositogarantie stelsel

Zoals eerder aangehaald: bij tak 23 is er in principe geen gegarandeerd kapitaal. De bescherming geldt wel voor tak 21-levensverzekeringen, die vallen onder de bescherming van het Garantiefonds.

Tak 23 met kapitaalbescherming

Sommige tak-23 producten hebben wel een kapitaalbescherming. Op de eindvervaldag ontvang je ten minste de waarde van de door jouw betaalde premies. De bescherming geldt dus alleen op de eindvervaldag en dus niet als je vóór de eindvervaldag jouw geld zou terugvragen. Wil je weten welke Tak 23 wel kapitaalbescherming genieten? Stuur gerust een bericht aan Dries Luyssen.

Bankshopper tips

 1. Het risico van een 23-product is hoger dan een tak 21 verzekering
 2. Beleg nooit al je geld in een tak 23-levensverzekering
 3. Spreid je beleggingen!
 4. Tak 23 producten vallen niet onder de garantieregeling die spaargeld beschermt tot 100.000 euro.