Tak 21 : rendementen 2009 Free Invest Plan bekend

De gewaarborgde basisrentevoet van Free Invest Plan varieert van 2,50% tot 3,75%, afhankelijk van de datum van ontvangst van de premie.Dankzij de winstdeling, berekend op de reserves van het contract, bedraagt het globale rendement voor 2009 van Free Invest Plan 3,60%. Contracten afgesloten aan een basisrentevoet van 3,75% genieten natuurlijk het rendement van 3,75%.Meer zelfs, op de stortingen die de klant heeft uitgevoerd in 2009 wordt een extra winstdeling van 0,40% toegekend, zodat het globale rendement voor deze stortingen oploopt tot 4,00%.Deze rendementen worden, zoals elk jaar, meegedeeld onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling door de algemene aandeelhoudersvergadering van AG Insurance.

Wilt u als eerst op de hoogte zijn van de resultaten?

Dagelijkse aanpassing van de tak 21 spaarverzekeringen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

┬ęBankshopper.be