Tak 21 : BKCP Expansion behaalde 3,85% in 2009

In detail

BKCP Expansion behaalde 3,85% in 2009. Dit rendement is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering. Gegarandeerde basisrente + bonus. Netto rendement 2009 na aftrek van beheerskosten.

Wilt u als eerst op de hoogte zijn van de resultaten?

Dagelijkse aanpassing van de vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be