Sterke resultaten voor online vermogensbeheer van MeDirect

In 2015 leverde het MeDirect online vermogensbeheer een rendement op tussen de 2,51% voor het defensief profiel en 7,48% voor het dynamisch profiel. Dat is minder dan in 2014, waar de rendementen respectievelijk 9,82% en 13,52% bedroegen. Maar de beurzen waren het voorbije jaar dan ook veel volatieler.

2015 was ook het jaar van de doorbraak voor het MeDirect online vermogensbeheer. Met vooral een spectaculaire groei in de laatste vier maanden van het jaar waar het vermogen onder beheer steeg met 59% en het aantal vermogensbeheerklanten steeg met 106%. 

Het MeDirect beheer, gebaseerd op strategische fondsenselectie en een gezonde activaspreiding, in samenwerking met de experts van Morningstar, werpt zijn vruchten af. Het eindresultaat over het volledige jaar 2015 is dan ook positief en draagt bij tot het behalen van gezonde lange-termijnrendementen (5 jaar en langer) waarop het beheer van MeDirect gericht is. 

CEO Xavier De Pauw: “MeDirect bewijst met zijn knappe historische prestaties ook dezelfde kwalitatieve rendementen te kunnen voorleggen als het traditionele vermogensbeheer. Alleen kan dit bij Online Vermogensbeheer aan een fractie van de kost van het traditionele vermogensbeheer, waardoor MeDirect klanten meer rendement overhouden. En instappen kan al vanaf €5.000.”

MeDirect was in 2013 de eerste om online vermogensbeheer in België aan te bieden. Dankzij een lage instapdrempel, lage kosten, onpartijdig advies en grote transparantie maakt de online bank kwalitatief beheer toegankelijk voor iedereen. Net zoals bij traditionele vermogensbeheerders, bepaalt MeDirect het bij u passende beleggersprofiel en stelt u een gespreide portefeuille voor. Met daarbij de nodig aandacht voor rendement en risico. MeDirect volgt de portefeuille op de voet op en herbalanceert indien nodig. Klanten hebben bovendien de mogelijkheid om maandelijks €50 of meer bij te storten. 

Sterke groei aantal vermogensbeheerklanten 

Gezien de lage spaarrente, sterk beïnvloed door de rentepolitiek van de ECB, beseffen meer en meer Belgen dat sparen alleen niet meer voldoende is en dat het belangrijk is om een deel van dat spaargeld te beleggen op lange termijn. 

CEO Xavier De Pauw: “We zijn blij dat online vermogensbeheer na twee jaar nu ook doorbreekt in België, met een toename van het aantal aanbieders en een stijgende interesse van het grote publiek. Met de verlaging van de instapdrempel voor MeDirect beheer naar €5.000 begin oktober 2015, breken we de markt van vermogensbeheer helemaal open en bieden we iedereen de mogelijkheid om het beste uit zijn geld te halen. Zo democratiseren en demystifiëren we vermogensbeheer.”

MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige spaar- en beleggingsproducten aanbiedt met als doel iedereen de mogelijkheid te geven het beste uit zijn geld te halen. Het spaargeld bij MeDirect valt onder het Belgische depositogarantiestelsel, dat tegoeden tot €100.000 per persoon, per bank, garandeert. Alle beleggingsproducten en vermogensbeheerportefeuilles worden in bewaring gegeven bij de veiligste bewaringsspecialisten voor strikte veiligheid. Reeds meer dan 15.500 klanten kozen voor MeDirect en maar liefst 96% van hen geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn.

Meer info over het online vermogensbeheer kan u vinden op de website van MeDirect.