Step up obligatie in USD bij BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis Funding USD Step Up Note 2022 is een obligatie uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om u jaarlijks een coupon uit te keren en om u het belegde kapitaal in Amerikaanse dollar (exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u dus het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet recupereert en dat u het belegde kapitaal verliest op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Amerikaanse dollar (USD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen in USD naar EURO.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt 
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding 
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV 
 • Munt : United States dollars (USD) 
 • Looptijd : 8 Jaar 
 • Isin-code : XS1062133217 
 • Rentevoet : Jaarlijks step up
 • Actuarieel brutorendement : 3,10% in USD 
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 2,27% in USD
 • Coupures : 2 000 USD 
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD 
 • Roerende voorheffing : 25% 
 • Inschrijfperiode : van 02-05-2014 t.e.m. 30-05-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.