Stem voor uw favoriete bank en win 200 euro cash

Van woensdag 2 december tot en met maandag 21 december 2015 gaat Bankshopper.be terug op zoek naar de Bank waarvan jij in 2015 alles bij elkaar genomen het meest tevreden bent. Hiervoor serveren we jou één superlijst van 34 banken. Stemmen kan slechts éénmaal maar op meerdere banken . Nu is het aan jou om jouw favoriete bank te belonen met de titel “Bank van het jaar 2015”. Weet ook dat iedereen die zijn of haar stem uitbrengt, kan meedingen naar onze superprijs. Dit jaar schenken we aan één gelukkige winnaar 200 euro cash of 200 krasloten van de Nationale Loterij. 

Reglement

De verkiezing ‘Bank van het Jaar 2015' is een organisatie van Patrimedia VOF, en loopt van woensdag 2 december 2015 0u00 tot en met maandag 21 december 2015 23u59. Hiervoor is het volgende reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze verkiezing verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van Bankshopper.be.

Punt 1. Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de verkiezing ‘Bank van het Jaar 2015'. De organisatie van deze actie berust bij Patrimedia VOF, Viermaartlaan 115, 9600 Ronse. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Patrimedia VOF kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de website https://www.bankshopper.be. De verkiezing ‘Bank van het Jaar 2015' is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van Patrimedia VOF. Patrimedia VOF houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisatoren, voor te leggen. De meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een adressenbestand van Bankshopper.be en dit om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten rond de verkiezing van de ‘Bank van het jaar 2015'. Een volledig privacy-statement wordt aan elke deelnemer aangeboden op de bovenvermelde website.

Punt 2. Verkiezing

De verkiezing ‘Bank van het Jaar 2015' verloopt als volgt: Er wordt één ‘bank van het Jaar 2015' gekozen uit 34 banken. De redactie van Bankshopper.be stelt een lijst op van 34 verkiesbare banken. De lijst met 34 banken wordt op 2 december 2015 op de website https://www.bankshopper.be geplaatst en is op dat ogenblik definitief. Tegen de samenstelling van deze lijsten bestaat geen verhaal. Het verkiezen van de ‘Bank van het Jaar 2015' gebeurt als volgt. Er kan enkel op de website http://www.Bankshopper.be gestemd worden. Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de verkiezing ‘Bank van het Jaar 2015'. Er worden hiervoor internettechnische controles ingevoerd. Een deelnemer stemt geldig als hij/zij:

  • op de lijst van de banken correct stemt
  • zijn/haar geldige gegevens invult
  • slechts 1 keer aan de verkiezing deelneemt

Correct stemmen bestaat erin: De stemmer krijgt de lijst van 34 banken gepresenteerd. Hierop kan de stemmer meerdere banken aanduiden. Op de totale lijst van 35 banken moet de stemmer evenwel 1 stem hebben uitgebracht. Stemmen kan van woensdag 2 december 2015 0u00 tot en met maandag 21 december 2015 23u59. Hierna worden alle stemmen verwerkt door de redactie. De redactie maakt de winnende bank bekend op dinsdag 22 december 2015. De ranking is definitief bij bekendmaking. Tegen deze ranking is geen enkele vorm van verzet mogelijk.

Punt 3. Wedstrijd

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn e-mailadres in te vullen. Bankshopper.be duidt na het afsluiten van de verkiezing de winnaar aan. De winnaar wordt door middel van loting door de redactie van Bankshopper.be aangeduid. De winnaar die op 22 december 2015 op de website http://www.Bankshopper.be wordt bekendmaakt, is definitief. Hiertegen is geen enkel verhaal mogelijk.

E-mail adressen worden opgenomen in de interne mailing lijst die gebruikt kan worden voor interne doeleinden. Deze adressen zullen niet aan derden worden overgedragen.

Punt 4. Geschillen

Door aan deze verkiezing deel te nemen, aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging of vermoeden tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Patrimedia VOF . In geval van (vermoeden van) misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.