Steeds meer renovatiekredieten

In detail

Over heel 2009 was ongeveer 40% van de kredieten bestemd voor de aankoop van een woning. De meeste kredietovereenkomsten worden nog steeds daarvoor aangegaan. Begin 2008 lag dit percentage echter nog op ongeveer 50%. Die belangrijkste oorzaak van die daling is het toegenomen aantal kredieten voor een “verbouwing” : in het laatste kwartaal van 2009 was 32,5% van de kredieten bestemd voor renovatie, tegenover 21% begin 2008.De opgang van de renovatieleningen is wellicht het gevolg van een combinatie van factoren : enerzijds opteren meer mensen ervoor verbouwingswerken aan hun bestaande woning uit te voeren, eerder dan op zoek te gaan naar een nieuwe woning; anderzijds hebben overheidsinitiatieven zoals het groen krediet met interestbonificatie geleid tot een toename van de investeringen voor energiebesparende doeleinden. (Febelfin)

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be