Starfix : Nieuw tak 21 product met 3,75% gewaarborgde rentevoet

Enkele kenmerken

  • 3.75% gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar en 1 maand
  • Geen roerende voorheffing op de intresten na 8 jaar en 1 maand of bij een overlijdensdekking van 130%
  • 8% van de reserve kan, per periode van 12 maanden, kosteloos opgenomen worden
  • De uitstapkosten bedragen 3%. Ze nemen degressief af gedurende de eerste 5 jaar met 0.05% per maand, met een minimum van 75 euro
  • Na 5 jaar zijn de uitstapkosten beperkt tot 75 euro
  • Na 8 jaar volledig kostenvrij
  • Vaste instaptoeslag  van 35 euro
  • Variabele instaptoeslag  van min. 1% – max. 6%

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor Tak 21 spaarverzekeringen

©Bankshopper.be