Sparen voor later: brengt het nog iets op?

Waar kunt u nog terecht met u spaartegoeden? 

Wie zijn geld op een spaarboekje laat staan, verliest aan koopkracht. Het rendement op het beste spaarboekje ligt immers lager dan de Belgische inflatie. Het inflatiecijfer dit jaar klokte af op 1,97 procent. De nettorente op de ME3-spaarrekening van MeDirect, de spaarformule met de hoogste reële rente op de Belgische markt, daalt vanaf 1 januari 2017 van 1 naar 0,80 procent. Ruim de helft minder dan het inflatiecijfer.  Daarom onderschrijven veel spaarders een levensverzekering in de hoop hogere rendementen binnen te halen. Maar ook de verzekeringen ontsnappen niet langer aan de nieuwe realiteit van lage rentes. Sommige verzekeraars hebben reeds het mes gezet in de spaaropbrengsten. 

Verzekeraars in moeilijkheden 

Een recent voorbeeld is Ethias die zich in alle bochten wringt om de First-Rekeningen met een levenslange rente van gemiddeld 3,40 procent van de hand te doen. Een zesde afkoopactie was het laatste wapenfeit van de verzekeraar.  Ethias bood de spaarders die ingingen op het voorstel een uitstappremie van 25 procent aan. De verzekeraar heeft zo 12.500 mensen kunnen overtuigen om hun contract stop te zetten. Ook AXA Verzekeringen organiseerde eerder al een afkoopactie om het aandeel crest20-verzekeringen in zijn portefeuille af te bouwen.   18.000 van de 27.000 klanten die voor 31 januari 2002 een Crest20-spaarverzekering hadden afgesloten zijn daarop ingegaan. Beide verzekeraars wijzen met een beschuldigende vinger in de richting van de Europese Centrale Bank, die met haar versoepelingsbeleid de marktrente op een laag pitje houdt. 

Ook de andere verzekeraars lijden onder de lage marktrentes. Allianz is een van de laatste verzekeraars die de gewaarborgde rente naar beneden heeft bijgesteld. De verzekeraar verlaagde het rendement op de tak21-verzekeringen van 0,25 naar 0 procent. Dat betekent niet dat uw belegging vanaf nu niets meer opbrengt. Spaarders die een spaarverzekering onderschrijven hebben recht op een eventuele winstdeelname als de financiële instelling mooie resultaten boekt. Al zal dat dit jaar geen vetpot zijn. De winstmarges van zowel de banken als de verzekeraars stonden in 2016 stevig onder druk. Daardoor dalen niet alleen de spaaropbrengsten, maar slinkt ook het aanbod. Zo kunnen zij bij Allianz bijvoorbeeld niet langer intekenen op  Life 3A, Invest for Life Protect en Invest for Life Dynamic.

Vergelijking met spaarrekening 

Spaarverzekeringen zijn bovendien enkel interessant voor wie zijn geld langer dan acht jaar kan vastklikken. Wie zijn spaardeposito’s binnen dat termijn aanspreekt, moet vanaf 1 januari 2017 30 procent roerende voorheffing betalen. Wie zijn geld langer dan acht jaar onaangeroerd laat ontsnapt aan die belasting. 

Maar loont het de moeite om een spaarrekening in te ruilen voor een spaarverzekering? Een vergelijking leert dat de beste spaarverzekering, Patronale Life Secure 21 vandaag een gewaarborgd rendement oplevert van 1,25 procent. Dat zijn 45 basispunten meer dan het beste spaarboekje (exclusief spaarabonnementen) op de markt. Hou er weliswaar rekening mee dat slechts 0,05 procent gegarandeerd is voor de volledige looptijd van uw contract. De verzekeraar is vrij om de overige 1,20 procent aan te passen naargelang de financiële situatie. De zogeheten variabele rentevoet wordt bepaald op het moment van elke storting en is minstens één jaar geld. 

Op onze site kunt u alle spaarverzekeringen naast elkaar leggen. Bovendien kunt u kijken hoe groot het extraatje was dat de verzekeringnemers hebben gekregen in 2015.

Onthoud wel dat er een prijskaartje vasthangt aan een tak21-verzekering. Zo moet u per storting een premie van 2 procent betalen. Wie een spaarrekening opent bij een bank moet er dan weer rekening mee houden dat hij die doorgaans moet koppelen aan een zichtrekening. Sommige banken verhogen vanaf volgend jaar de beheerskosten van een zichtrekening tot 3 euro. Op onze site kunt u nagaan bij welke banken u gratis een zichtrekening kunt openen.