Sparen in november? Dit zijn onze aanbevolen spaarrekeningen

Bankshopper.be heeft besloten om als eerste in België spaarrekeningen aan te bevelen en dit op basis van volgende criteria : Transparantie, eenvoud, geen tijdelijke promotie of stuntrente, permanent hoog doch gezond rendement, toegankelijk voor iedereen (gelijke behandeling bestaande en nieuwe klanten – geen minimuminleg) en de reputatie van de Bank (op alle gebied en in zeer ruime zin). Het toekennen van het label “aanbevolen door bankshopper.be” kan op geen enkele manier “gekocht” worden door een bank. De selectie van de “aanbevolen” spaarrekeningen wordt dagelijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. U consulteert dus best regelmatig het overzicht dat u op elk moment kan vinden via de link ” aanbevolen spaarrekeningen” bovenaan rechts op onze site. Op basis van genoemde criteria zijn volgende spaarrekeningen  “aanbevolen door bankshopper.be”:

Spaarrekeningen met hoge basisrente

 • Argenta E-spaar
 • Bkcp Exellence spaarrekening
 • Deutsche Bank E-saving account
 • Ethias spaarrekening Plus
 • Fortuneo Plus spaarrekening
 • Keytrade Azur spaarrekening
 • Landbouwkrediet I-direct spaarrekening
 • Rabobank.be spaarrekening

Spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie

 • Deutsche Bank E-fidelity spaarrekening
 • Ethias spaarrekening
 • Fortuneo Plus Fidelity spaarrekening
 • Keytrade High Fidelity spaarrekening
 • Landbouwkrediet Ihorizon spaarrekening
 • OBK-Bank Depo Fidelis
 • Rabobank.be Plus Account
Spaarrekeningen voor ondermeningen met hoge basisrente
 • Bkcp Excellence spaarrekening
 • Rabobank.be Business Account
Spaarrekeningen voor ondernemingen met hoge getrouwheidspremie
 • OBK-bank Swing Professional Depo
 • Rabobank.be Plus Account business
Spaarrekeningen voor jongeren met hoge basisrente
 • OBK-bank Junior Depositoboekje
 • Rabobank.be Junior Account
Spaarrekening voor jongeren met hoge getrouwheidspremie
 • Rabobank.be Gift Account
Aandacht: De basisrente wordt vanaf de eerste dag in rekening gebracht. De getrouwheidspremie is na 12 maanden verworven voor het bedrag dat een jaar lang onafgebroken op de spaarrekening bleef staan. Wanneer u niet zeker bent dat u het spaargeld een jaar of langer kan missen, dan is een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie niet interessant. Wanneer u geld van deze rekening zou overschrijven naar een andere rekening, verliest u automatisch de getrouwheidspremie voor het overgeschreven bedrag. Onvoorziene omstandigheden zoals een nieuwe wagen zorgen er immers vaak voor dat spaargeld wordt aangesproken. Mochten de interestvoeten in de loop van het jaar stijgen, dan zullen de basispremies op “klassieke spaarrekeningen met hoge basisrente”, dat eveneens doen. Op dat moment zal u geneigd zijn uw spaargeld over te schrijven naar uw “klassieke spaarrekening met hoge basisrente”. Met dergelijke overschrijving verliest u eveneens de opgebouwde getrouwheidspremie en zal uw uiteindelijke rendement lager liggen dan wanneer u het spaargeld op de “klassieke spaarrekening met hoge basisrente” had laten staan. Spaargeld dat u op een actieve manier gebruikt (om onvoorziene kosten te dekken of als wachtrekening, laat u beter staan op uw “klassieke spaarrekening met hoge basisrente”. De hogere basisrente staat u toe om uw spaargeld op een actieve manier te gebruiken en toch van een degelijke opbrengst te genieten.
Vergelijk hier op onze site alle spaarrekeningen voor ondernemingen.