Een spaarverzekering onder de kerstboom? De fiscus kijkt mee

Een spaarverzekering is het ideale kerstcadeau voor wie zijn kind of kleinkind wil helpen sparen. Maar ben je de staat dan ook geld verschuldigd?

Je kon onlangs op onze site lezen hoe je je (klein)kinderen kon verrassen met een spaarverzekering. Door zo’n tak21-verzekering te openen met je (klein)kind als begunstigde geef je je nageslacht immers een cadeau die later ongetwijfeld van pas zal komen. Al kijkt de fiscus ook mee.

Stortingen belastingvrij

Om te beginnen ben je de belastingdienst geen geld verschuldigd op het moment dat je het bedrag overschrijft naar zo’n spaarverzekering.

Ook wanneer andere mensen zoals nonkels of tantes een steentje willen bijdragen, moeten ze geen belastingen betalen. Al ontsnapt de spaarverzekering niet aan het alziend oog van de belastingdienst.

Erfbelasting spaarverzekering

De fiscus zal immers een deel van de koek opeisen van zodra de verzekeringnemer komt te overlijden. In zo’n geval zal de begunstigde successierechten moeten betalen op het bedrag dat hem of haar wordt uitbetaald.

Achterpoortje?

Je kan vermijden dat je erfgenaam (een deel van) de erfbelasting moet betalen door hem of haar verzekeringnemer te maken. In zo’n geval betaal jij schenkingsrechten op de actuele waarde van de verzekering. Je kind of kleinkind moet in zo’n geval geen erfbelasting betalen op het geschonken gedeelte.

Dat neemt niet weg dat de fiscus alsnog aanklopt om erfbelastingen te heffen op het gedeelte dat achteraf in de verzekering wordt gestopt.  Concreet betekent dat er wel nog een erfbelasting betaald moet worden op het verschil tussen het bedrag bij overlijden en bij schenking.

Kind als begunstigde, verzekeringnemer en verzekerd hoofd

Sommige verzekeraars hebben een product ontwikkeld waarbij je alsnog een spaarverzekering kan schenken zonder dat daar schenkings-of erfbelastingen op betaald moeten worden. De spaarverzekering Yongo Moonvan AG Insurance is daar een voorbeeld van.

Doordat de jongere zowel de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij leven is, is hij ook meteen de eigenaar van de verzekering. De fiscus zal enkel successierechten heffen als het kind komt te overlijden en de verzekering in zijn nalatenschap terecht komt.

Begunstigde blijft ongewijzigd

En zoals wij hierboven reeds hebben vermeld moet je geen belastingen betalen op het bedrag dat je stort in de verzekering.

Het nadeel van zo’n product is dat jij als (groot)ouder de begunstigde niet kan veranderen. Het kind krijgt hoe dan ook het geld, ook al ga je niet akkoord met de levenskeuzes die je nageslacht maakt.

Niels Saelens