Spaarverzekering Integrale 786 nu ook verkrijgbaar via Rabobank.be

In detail

Integrale 786  biedt een hoog gegarandeerd rendement, onbeperkt in de tijd. Verder zijn er  geen uitstap- of beheerskosten en is er een lange historiek van hoge netto rendementen. (Integrale  is een gemeenschappelijke verzekeringskas gespecialiseerd in aanvullend pensioen- en groepsverzekeringen. Aangezien er geen klassieke aandeelhouders zijn, worden alle winsten verdeeld onder de aangeslotenen, vandaar de naam).

Kerncijfers

  • Gegarandeerd rendement van 3,25 % gedurende de gehele looptijd van het contract
  • Gemiddeld nettorendement over de laatste 5 jaar van meer dan 4,5 %
  • Instapkosten via Rabobank.be = 1%
  • Minimum instap = 7500 euro
  • Afkoopvergoeding = geen, maar wel 3 maanden vooropzeg

Hoe instappen?

Als u nog geen klant bent bij Rabobank.be, opent u eerst een gratis Rabo Spaarrekening. Dat doet u hier.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen.

©Bankshopper.be