Spaart de begroting uw portemonnee?

In detail

Dat de begrotingsonderhandelingen eindelijk uit het slop zijn, is goed nieuws. Via pers en politici sijpelt druppelsgewijs informatie binnen over de impact op het dagelijkse leven van de Belg. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw spaarcenten? Alhoewel de voorgestelde besparingen op verschillende vlakken tot hogere belastingen op spaar- en beleggingsproducten leiden, ziet het ernaar uit dat de begroting de spaarder minder zwaar zal treffen dan algemeen gevreesd. Op basis van de tekst van het regeerakkoord lijsten we hieronder op wat de voorgestelde maatregelen kunnen betekenen voor u.

Het overzicht baseert zich op de eerste, wellicht nog onvolledige informatie en is dus nog onder voorbehoud. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over concrete nieuwigheden, brengen we u meteen op de hoogte. De belangrijkste maatregel in het regeerakkoord die een impact heeft op inkomsten uit spaar- en beleggingsproducten zit in een verhoging van het huidige tarief van roerende voorheffing op intresten en dividenden van 15% naar 21%. Andere maatregelen worden hieronder specifiek per product verder toegelicht:

Particuliere Spaarrekeningen

Op de spaarrekeningen voor particulieren blijft de automatische vrijstelling van roerende voorheffing voor particuliere spaarders op een eerste schijf aan intresten – momenteel 1.770 euro – van toepassing. Overschrijdt u deze schijf, dan bent u roerende voorheffing verschuldigd. Op de wettelijke gereglementeerde spaarboekjes geldt de verhoging van de roerende voorheffing naar 21% niet. Het tarief blijft behouden op 15%. Op spaarboekjes verandert er bijgevolg niets.

Spaarrekeningen voor bedrijven

Dit zijn geen wettelijk gereglementeerde spaarboekjes. Daardoor is de verhoging van de roerende voorheffing tot 21% wel van toepassing op deze rekeningen.

Termijnrekening en kasbon

Deze producten blijven helaas niet buiten schot. Ook voor deze rekeningen komt er een verhoging van de roerende voorheffing naar 21%, wat een aanzienlijke impact op uw uitbetaalde intresten zal hebben. Het lijkt er op dat de maatregel ook zal gelden voor toekomstige uitbetaling van intresten voor lopende termijnrekeningen. Een voorbeeld: een termijnrekening van 10.000 euro, met een bruto rentevoet van 4% per jaar, levert u in de toekomst netto 316 euro op per jaar, in plaats van de huidige 340 euro.

Tak 21

De verhoging van de roerende voorheffing zou een beperkte impact hebben op de fiscale voordelen voor Tak 21-producten. Een Tak 21-product geniet namelijk een volledige vrijstelling van roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag. Enkel wanneer u vroeger geld van uw polis opvraagt, zou de verhoogde roerende voorheffing van kracht zijn.

Obligaties en staatsbons

Ook voor uw obligaties en staatsbons geldt in principe de tot 21% verhoogde roerende voorheffing. Concreet zouden uw jaarlijks uitgekeerde coupons zwaarder worden belast, zowel voor nieuwe intekeningen als voor bestaande obligaties en staatsbons. Opvallend: voor de recentste uitgifte van de staatsbon – in november 2011 – zou de verhoging van de roerende voorheffing niet van toepassing zijn. De discussie over een verhoging was op het moment van uitgifte immers nog volop aan de gang. Eerdere en toekomstige emissies zullen mogelijk wel tegen 21% worden belast. Verder zal de taks op beursverrichtingen bij een secundaire verkoop van notes of obligaties (momenteel 0,07% met een maximum van 500 euro) aangepast worden en binnenkort 0,09% met een maximum van 650 euro bedragen.

Pensioensparen

Aan de fiscale voordelen voor pensioensparen zou niet worden geraakt. Dat zou betekenen dat het mogelijk blijft om jaarlijks een maximumbedrag in pensioensparen te investeren, waarvan u 30 tot 40% kunt recupereren via uw belastingaangifte. Ook het fiscale gunsttarief dat wordt aangerekend op uw pensioenspaarrekening in het jaar van uw 60ste verjaardag blijft behouden.

Fondsen

Verkoopt u kapitalisatiefondsen, dan zal in de toekomst de gebruikelijke beurstaks (momenteel nog 0,5% met een maximum van 750 euro) verhoogd worden naar 0,65% met een maximum van 975 euro. Tot op vandaag betaalt u 15% belasting op meerwaarden uit fondsen die voor meer dan 40% investeren in obligaties of vastrentende beleggingen. Dit tarief zal naar 21% worden opgetrokken. Verder zal de taks die u betaalt op dividenden die door een fonds worden uitgekeerd, naar 21% worden opgetrokken. Voor de (buitenlandse) dividenden waar u momenteel 25% belasting op betaalt, blijft het tarief behouden op 25%.

En verder

Behalve de algemene verhoging van de roerende voorheffing naar 21% wordt een zogenaamde solidariteitsbijdrage in het leven geroepen. Deze voorziet in een extra belasting van 4% voor spaarders die op een jaar tijd meer dan 20.000 euro aan roerende inkomsten hebben. De manier waarop deze taks geheven zou worden lijkt ons voorlopig echter nog niet duidelijk.

Bron : Rabobank.be