Spaarrekeningen: internet brengt meer op

In detail

Daarom raadt Test-Aankoop in het julinummer van Budget & Recht aan om veeleer een onlinespaarrekening te openen dan een klassieke spaarrekening. De consumentenorganisatie liet anonieme onderzoekers zo'n onlinespaarrekening openen bij 15 banken. Daarbij bleek dat het niet mogelijk is om echt alles van achter de computer te regelen. In het beste geval moet u bepaalde documenten via de post opsturen. Maar heel vaak moet u ook nog eens bij de bank langsgaan, en soms zelfs meer dan één keer.De belangstelling voor de goede oude spaarrekening is dankzij de financiële crisis weer opgeflakkerd. De crisis heeft het vertrouwen in risicobeleggingen zoals aandelen een forse tik bezorgd, en Jan Modaal heeft zijn heil in veiliger beleggingen gezocht, zoals spaarrekeningen en kasbons. Eind september 2008 stond er op het totaal van alle spaarrekeningen in ons land 136 miljard euro, eind april 2009 was dat al 165 miljard. Heel wat banken bieden onlinespaarrekeningen aan. Dat is een formule waarbij de cliënt alle verrichtingen van achter zijn computer doet.

Test-Aankoop heeft het rendement van die rekeningen vergeleken met dat van klassieke spaarrekeningen, en heeft anonieme onderzoekers een aantal onlinespaarrekeningen laten openen om de praktijk te toetsen. Sinds 1/4/2009 is de aangroeipremie op een spaarrekening verleden tijd. De vergoeding bestaat dus nog alleen uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente is wettelijk begrensd en mag momenteel maximaal 3 % bedragen. Maar de banken kennen allemaal minder toe: op dit ogenblik is 2,50 % de hoogste basisrente die wordt toegepast.De getrouwheidspremie wordt toegekend op de som die twaalf maanden lang onaangeroerd is gebleven. Ze moet ten minste neerkomen op 25 % van de basisrente bij de bank in kwestie en mag maximaal 50 % bedragen van het wettelijke maximum voor de basisrente. Als de basisrente dus 2 % bedraagt, moet de getrouwheidspremie liggen tussen 0,50 % en 1,50 %. Banken zoals Keytrade Bank en Rabobank.be bieden qua spaarrekening alleen de onlineversie aan. Bij andere banken hebt u de keuze tussen de online- en de klassieke versie. Op een enkele uitzondering na brengt een onlinespaarrekening méér op: begin juni tot 1 % méér bij bepaalde banken.Test-Aankoop liet anonieme onderzoekers bij 15 banken een onlinespaarrekening openen. Dat bleek eenvoudig, en gratis uiteraard. Toch kunt u niet echt alles van achter uw computer regelen.

In het beste geval moet u een aanvraagformulier ondertekenen en via de post opsturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart. Heel wat banken willen bovendien dat u bij hen langsgaat als u daar nog geen rekening hebt. En sommigen vragen dat zelfs aan wie er reeds cliënt is. Dikwijls bent u verplicht om ook een zichtrekening bij de bank te hebben. De onderzoekers ondervonden dat het in de praktijk vaak meer dan tien dagen duurde vóór de spaarrekening gebruiksklaar was doordat eerst een en ander via de post moet worden geregeld (aanvraagformulier, toegangscode …) en doordat eventueel eerst een bankkaart moet worden aangemaakt. In sommige gevallen werden vragen gesteld aan nieuwe cliënten die niets te maken hadden met het beheer van een spaarrekening (bvb. CBC). Uiteindelijk bleken er slechts weinig banken waar u alles van a tot z online kunt regelen en waar u zich dus niet moet verplaatsen om de rekening te openen en waar u uw rekeninguittreksels alleen via de website kunt krijgen. Wanneer een bank een nieuwe cliënt vraagt om langs te komen, wil ze misschien van de gelegenheid gebruik maken om te proberen andere producten of diensten aan de man te brengen. Daarom raadt Test-Aankoop aan om in dat geval eerst na te gaan of u bij die bank wel goed zit voor het product of de dienst in kwestie.

Bron

Persbericht Test – Aankoop

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be