Spaargeld wordt niet altijd beschermd tot 100.000 euro ‘per bank’

In ons land wordt ons spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel. Al is die bescherming soms beperkter dan verwacht.

Wie geld parkeert op een spaarboekje, of investeert in een tak21-verzekering, krijgt in ons land de garantie dat hij zijn geld tot 100.000 euro kan recupereren indien zijn bank of verzekeraar de boeken neerlegt. Ook pensioenspaarverzekeringen, termijnrekeningen en kasbons genieten van deze bescherming.

Uitbreiding depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel wordt in sommige gevallen zelfs uitgebreid tot 500.000 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je juist je woning hebt verkocht. Die extra bescherming geldt voor zes maanden.

Wanneer geld die uitbreiding?

Ook deposito’s die voortvloeien uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen aan slachtoffers van een misdrijf of gerechtelijke fouten, vallen onder de regeling. De uitbreiding geldt eveneens voor de uitkering in kapitaal van een pensioen, een overlijden (geen erfenissen), ontslag of invaliditeit.

Beleggers die investeren in aandelen genieten eveneens van een bescherming. Hun kapitaal wordt beschermd tot maximaal 20.000 euro. Die bescherming is tegen het frauduleuze verlies
van de effecten. Wie geld verliest door een slechte beleggingskeuze, kan vanzelfsprekend geen beroep doen op het depositogarantiestelsel.

Toch beperkingen

Al bestaat de kans dat je kapitaal niet beschermd is terwijl je denk dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn, indien er sprake is van  het hebben van meerdere spaarrekeningen bij dezelfde bank en/of haar dochterondernemingen.

Wie in totaal meer dan 100.000 euro heeft staan bij bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis en Fintro geniet niet van een dubbele bescherming. Dat komt omdat Fintro een dochteronderneming is van BNP Paribas Fortis. In ons land worden we namelijk beschermd per persoon, per bank (en dus ook haar dochterondernemingen).

Impact klanten Record Bank en ING

Daar moeten de klanten bij Record Bank en ING binnenkort ook rekening mee houden. Momenteel zijn de banken twee afzonderlijke entiteiten. Dat betekent dat je kapitaal bij beide banken tot 100.000 euro is beschermd. Al komt daar binnenkort verandering in.

Op 1 april 2018 wordt de overname van Record Bank door ING juridisch doorgevoerd.  En dat heeft een impact op de bescherming van je kapitaal als je bij beide banken een spaarrekening hebt. Net zoals bij BNP Paribas Fortis en Fintro worden al je spaardeposito’s bij die twee banken als één geheel gezien.

Hoe je kapitaal alsnog beschermen?

Wie in zo’n geval meer dan 100.000 euro heeft staan op zijn spaarrekeningen riskeert een deel van zijn kapitaal te verliezen bij een faillissement.

Al kan je je spaargeld alsnog beschermen door een rekening te openen bij een van de andere banken in ons land. Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn om een ME12-Spaarrekening te openen bij de internetbank MeDirect. De bank beloont je spaarinspanningen met een rente van 1 procent netto. De deposito’s vallen bij de bank onder het Belgische depositogarantiestelsel.

Niels Saelens