Spaargeld Kaupthing klanten vrij midden juli

In detail

Het Tribunal d’arrondissement van Luxemburg, bevoegd voor handelszaken, heeft een vonnis geveld in verband met de verlenging van het regime van opschorting van betaling. Dit mandaat liep uiterlijk op middernacht 8 juni 2009 af. Het Hof van Luxemburg heeft een verlenging van regime van opschorting van betaling van 5 weken, i.e. tot 10 juli 2009, toegekend na de bestuurders (de vennootschap PricewaterhouseCoopers Luxemburg vertegenwoordigd door Mevrouw Emmanuelle Caruel-Henniaux en Meester Franz Fayot,advocaat aan het Hof van Luxemburg) gehoord te hebben. Na het akkoord van vorige week met de interbancaire schuldeisers over het nieuwe voorstel van de familie Rowland via een vennootschap van de groep, Blackfish Capital, en met de Association de Garantie des Dépôts, Luxembourg » (AGDL) om aan de financiering van de herstructurering van de Bank deel te nemen evenals het akkoord van de Centrale Bank van Luxemburg (BCL) voor een schuldherschikkingsplan in het kader van de herfinancieringverrichtingen bij de BCL, moet deze verlenging van het regime van opschorting van betaling als de volgende positieve etappe voor de heropening van de Bank aanzien worden. Deze nieuwe periode zal de Bestuurders, de Directie en de Investeerder toelaten om het invoeren van het herstructureringsplan met alle betrokken partijen tot een goed einde te brengen opdat de Bank vanaf medio juli 2009 opnieuw ten volle operationeel zou zijn. Tot aan het opheffen van het regime van opschorting van betaling worden alle betalingen uitgesteld en kan de Bank niet handelen of beslissingen nemen zonder de goedkeuring van de Bestuurders, zoals reeds het geval was gedurende de periode van 9 oktober 2009 tot en met vandaag. Nadat de spaarders tijdens deze moeilijke periode blijk gaven van aanzienlijk geduld, krijgen ze nu uitzicht op een deblokkering van hun bankrekeningen vanaf medio juli 2009.

Bron

Kaupthing Administrators

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be