Spaargeld bij Dexia is volledig veilig

In detail

Naar aanleiding van de berichten in de media over de toestand van Dexia benadrukt de Nationale Bank van België dat de centrale banken van België en Frankrijk hun volle steun verlenen aan de Belgisch-Franse bankgroep Dexia. Beide centrale banken volgen reeds geruime tijd de financiële positie van Dexia van nabij op. Ze plegen onderling overleg met de Belgische en Franse overheden en ondersteunen de structurele maatregelen die door de groep werden uitgewerkt. De NBB benadrukt dat het spaargeld van de klanten van Dexia Bank België volkomen veilig is en er geen enkele reden is om hun tegoeden af te halen. Voor zover als nodig, herinnert de NBB eraan dat het publiek zeker mag zijn van de veiligheid van zijn spaargeld bij de banken die in België actief zijn.

Hieronder kunt u ook de verklaringen beluisteren die de heren Leterme en Reynders deze morgen op de radio aflegden.