Spaarders stappen massaal naar Triodos Bank

In detail 

Triodos Bank is zeer tevreden met deze stijging. Het feit dat zoveel mensen en ondernemingen besluiten over te stappen naar Triodos Bank in tijden van onzekerheid, geeft aan dat de bank haar positie in de markt aanzienlijk heeft versterkt. Ook in België heeft Triodos Bank haar sterke groei voortgezet. Het bedrag aan toevertrouwde middelen, hoofdzakelijk spaargelden en termijndeposito’s, is de eerste zes maanden gestegen met 15%. Vooral de eerste drie maanden van 2009 was de groei ver boven verwachting. De kredietportefeuille van Triodos Bank is in de eerste zes maanden van 2009 met 12% gestegen. Alle vestigingen van Triodos Bank hebben aan deze groei bijgedragen. De kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd goed. De nettowinst van Triodos Bank over het eerste halfjaar 2009 is met ruim 50% gestegen en kwam uit op EUR 5,7 miljoen tegenover EUR 3,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2008. Een gedeelte van de stijging is het gevolg van een eenmalige bate. Het toevertrouwd vermogen van de Triodos beleggingsfondsen groeide in de eerste helft van 2009 met 6% tot EUR 1,5 miljard, tegenover een daling van 2% over dezelfde periode van 2008. Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank België: “We behouden en overtreffen het groeiritme van de voorbije jaren. De financiële crisis is aanleiding voor veel particulieren, verenigingen en bedrijven om hun huidige bankrelatie te heroverwegen. Ons duurzame en transparante bankmodel spreekt ondernemers en particulieren aan in tijden waarin de rol van banken en het financiële stelsel als geheel onderwerp is van een maatschappelijk debat. We willen een antwoord bieden op deze verwachting van verandering en de ontwikkeling van een authentiek duurzame bank verderzetten. De recente nominatie door de Financial Times van Triodos Bank als meest duurzame bank ter wereld sterkt ons om deze weg te vervolgen. Nu duurzame ontwikkeling een universele zorg is geworden, bieden de sectoren waarin de bank actief is, mogelijkheden voor aanzienlijke groei. We verwachten de komende drie tot vier jaar het balanstotaal, het aantal klanten, en de omvang van kredietverlening aan duurzame bedrijven te verdubbelen. Voor die groei is ook extra eigen vermogen nodig. Daarom voert de bank op 30 september een kapitaalverhoging door met een emissie van aandelencertificaten.” Op 30 juni 2009 beschikte de Belgische Triodos Bank-vestiging over 649,8 miljoen euro aan toevertrouwde middelen of een stijging van 14% tijdens het eerste halfjaar. Het aantal rekeningen nam toe tot 33.696, vergeleken met 30.434 eind 2008 (+11%). Deze groei illustreert een permanent toenemend vertrouwen van spaarders in Triodos Bank en haar doelstellingen. Bewust omgaan met je eigen geld en daarbij de bank kiezen die uitsluitend duurzame ontwikkeling financiert, ligt in het huidige financiële klimaat voor steeds meer mensen voor de hand. De Belgische kredietportefeuille groeide met 17% tijdens het eerste halfjaar en bedroeg 303,5 miljoen euro. In de sector hernieuwbare energie was de groei opnieuw opmerkelijk, en meer specifiek in het domein van de fotovoltaïsche energie. Langs kmo- en particulierenzijde werd de groei in kredietverlening vooral gerealiseerd in de sectoren van de rusthuizen en van het duurzaam bouwen. Ook merken we een belangrijke stijging op van het aantal hypothecaire leningen voor passiefwoningen en laagenergiehuizen. Enkele voorbeelden van recente duurzame financieringen: De financiering van de aankoop en de renovatie van een nieuw gebouw voor het vermaarde dansgezelschap Ultima Vez. 36,8°: financiering van de opbouw van 36 passiefhuizen in Doornik met als doelstelling de kost van een traditioneel bouwproject te evenaren. Een krediet op maat voor de fairtradechocoladefabriek Belvas, die haar pralines over de hele wereld exporteert. Triodos Bank België zette ook haar doorbraak in Frankrijk verder. Onder andere met het financieren van projecten rond duurzame energie, vaak in samenwerking met Franse banken. Het Belgische filiaal leidde, samen met BNP-Paribas Fortis, de cofinaciering van het windturbinepark Saint-Patrick, dicht bij Lille. Dit project, met een waarde van 50 miljoen euro en een capaciteit van 35 MW, is het grootste ooit door Triodos Bank gefinancierd. Op het einde van de eerste semester, begeleidde Triodos Bank met succes de aandelenemissie (afgesloten op 3 juli ll.) van de organisatie ´Ethical Property Europe´, gespecialiseerd in immobiliën van kantoren met oog voor sociale en milieuaspecten. Deze privébelegging, waarvoor de bank de beleggingsagent was, heeft ruim alle verwachtingen ingelost door het bijeenbrengen van 2,65 miljoen euro in hoofdzaak bij particuliere intekenaars. Deze operatie duidde eens te meer op de toenemende interesse bij investeerders voor projecten met een sociale én financiële toegevoegde waarde. Triodos Bank België verrijkte haar aanbod van producten en diensten met adviesverlening rond duurzaam vermogensbeheer op maat van de klant. Met deze service richt de bank zich tot particulieren, organisaties, bedrijven en stichtingen. Tenslotte kende de nettowinst van de Belgische vestiging op het einde van de eerste semester van 2009 meer dan een verdubbeling vergeleken met hetzelfde tijdstip vorig jaar en kwam uit op 1,6 miljoen euro (+ 112%). De groei van de activiteiten vertaalde zich in nieuwe aanwervingen. Het aantal medewerkers steeg van 53 op het einde van 2008 naar 62 op 30 juni 2009.

Bron

Website Triodos Bank 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

©Bankshopper.be