Spaarder Credit Europe Bank zet geld langer vast

In detail

Dat maakte Credit Europe Bank dinsdag 8 september bekend, bij de publicatie van de cijfers over de eerste helft van 2009. Trouwe klanten op zoek naar lange-termijn stabiliteit verschuiven steeds meer dagelijks opneembare tegoeden naar lange-termijn deposito’s. Lange termijn deposito’s zijn nu goed voor 59% van alle tegoeden, terwijl dat eind 2007 nog 40% was, aldus Credit Europe.

Enkele cijfers 

  • Totale activa gestegen tot €10,7 miljard, een stijging van 11,8% in vergelijking tot ultimo 2008
  •  Nettowinst van €28 miljoen volgend op een nettowinst van €9 miljoen in de tweede helft 2008
  •  Afschrijvingen op leningen (“impairments”) naar €84 miljoen in vergelijking met €115 miljoen in tweede helft van 2008.
  •  De bank zet haar lange-termijn beleid door om een betere balans te vinden tussen de risico’s in opkomende markten en die in ontwikkelde landen.
  • De krediet exposure in G10 landen is toegenomen tot 39% (2008: 32%), tegelijkertijd is de exposure in opkomende markten afgenomen van 63% naar 54%.
  • TC Beriker, CEO van Credit Europe Bank: “Ondanks de aanhoudend onzekere financiële markten in de eerste helft van 2009 heeft Credit Europe Bank haar positie verder verstevigd en is het resultaat verbeterdd in vergelijking met de vorige rapportageperiode. Zelfs in het huidige moeilijke klimaat hebben we kunnen aantonen dat Credit Europe Bank een solide financiële dienstverlener is. Sinds de oprichting in 1994 hebben we altijd positieve resultaten geboekt en is het balanstotaal voortdurend toegenomen. Op basis van dit balanstotaal heeft Credit Europe Bank een 10e positie verworven op de ranglijst van Nederlandse banken. Uitgaande van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden verwachten we voor het gehele boekjaar 2009 opnieuw een toename van de nettowinst, nadat we over 2008 een recordwinst van €74,5 miljoen rapporteerden.”

Bron

Website Credit Europe Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be