Spaarboekje met hoogste rente niet meest voordelig

Spaarders die enkel naar het totaalrendement op een spaarboekje kijken, lopen heel wat spaarinkomsten mis, leert een onderzoek van Bankshopper.be. Wij maken een analyse op basis van enkele scenario’s.

De rente op een spaarboekje bestaat uit twee onderdelen: de getrouwheidspremie en de basisrente. Om te achterhalen of een bepaald spaarboekje al dan niet de juiste keuze is, is het belangrijk om te begrijpen hoe de twee vergoedingen berekend en uitbetaald worden.

De basisrente wordt uitbetaald voor iedere dag dat het geld op het spaarboekje staat. Die vergoeding wordt doorgaans bij de start van het nieuwe jaar uitbetaald. Spaarders ontvangen een getrouwheidspremie zodra het spaargeld twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekening staat. Die premie wordt meestal uitbetaald in het kwartaal volgend op het moment dat de spaardeposito’s één jaar op de spaarrekening staan.

Maandelijkse spaaropdrachten beïnvloeden rendement

Niet alleen de samenstelling van het spaarboekje heeft een impact op de jaarlijkse opbrengsten, maar ook de manier waarop er gespaard wordt beïnvloedt het totaalrendement. De zogeheten spaarabonnementen zetten spaarders aan om maandelijks of jaarlijks een vast bedrag opzij te zetten. Dat kan gaan van maximaal 500 euro per maand tot 9.000 euro per jaar.

Een onderzoek op basis van verschillende scenario’s toont aan dat de spaarboekjes met het hoogste rendement niet altijd de voordeligste keuzes zijn. Wij hebben onder meer een onderscheid gemaakt tussen een korte spaarperiode (minder dan één jaar) en een langere spaarperiode (tien jaar).

Daarenboven hebben we gekeken welk spaarboekje op het lijf geschreven is van de regelmatige spaarder en welk spaarboekje het best past bij iemand die onmiddellijk een aanzienlijk bedrag wil storten. Volgens Beobank spaart de Belg gemiddeld 213 euro per maand. Wij baseren ons op dat gemiddelde.

Actieve spaarder

We laten eerst ons licht schijnen over de beste spaarboekjes voor de actieve spaarder. Een actieve spaarder is iemand die zijn geld binnen het jaar opnieuw opvraagt. Voor de actieve spaarder is er maar één cijfer belangrijk: de basisrente. Aangezien hij zijn geld niet langer dan één jaar op hetzelfde spaarboekje laat staan, heeft hij geen recht op een getrouwheidspremie. Het totaalrendement geeft met andere woorden een vertekend beeld van het reële rendement.

Opgepast: maandlimiet knibbelt aan rendement

Een (relatief) hoge basisrente lijkt op het eerste gezicht zeer aantrekkelijk, al gooien de maandelijkse spaaropdrachten roet in het eten. Doordat de spaarder bij de opening van de rekening niet meteen een aanzienlijk deel van zijn kapitaal op het spaarboekje kan parkeren, is hij verplicht zijn spaarinspanningen te spreiden in de tijd. En dat knibbelt aan het reële rendement.

 

En wat als de spaarder meer kan sparen?

Indien dat wel het geval is, is de spaarder beter af met Santander Vision+. De spaarder is immers niet gebonden door de maandelijks spaarlimieten en kan het volledige bedrag bij de opening van de spaarrekening bij de bank parkeren. Het geld kan dan onmiddellijk renderen.

Het spaarabonnement is hoe dan ook niet het ideale spaarproduct voor de actieve spaarders. Dergelijke spaarproducten zijn immers gericht op spaarders die meerdere jaren willen sparen. Daarom raden wij actieve spaarders aan om naast de basisrente ook naar de andere voorwaarden te kijken vooraleer ze een spaarboekje openen.

Passieve spaarder

De passieve spaarder heeft een spaarhorizon van minstens één jaar. Die spaarder heeft met andere woorden recht op zowel de basisrente als de getrouwheidspremie. Net zoals bij de actieve spaarder maken wij een onderscheid tussen de spaarder die elke maand een bepaald deel van zijn inkomsten opzij wil zetten en de spaarder die bij de opening van een spaarrekening een aanzienlijk deel van zijn vermogen op het spaarboekje wenst te parkeren. In ons voorbeeld gaan we uit van een spaarder die een spaarhorizon van tien jaar heeft.

Grote spaarder op lange termijn

Indien een spaarder meteen over het bovenstaande budget beschikt (25.560 euro, een equivalent van maandelijks 213 euro sparen en dat tien jaar lang), is hij beter af met een spaarboekje zonder spaarlimieten. Ook in dit geval is Vision+ Spaarrekening de beste keuze. Dat spaarboekje brengt in totaal 0,60 procent op. Die vergoeding bestaat uit een getrouwheidspremie van 0,55 procent en een basisrente van 0,05 procent.