Spaarboekje met hoogste rente niet meest voordelig

Spaarders die enkel naar het totaalrendement op een spaarboekje kijken, lopen heel wat spaarinkomsten mis, leert een onderzoek van Bankshopper.be. Wij maken een analyse op basis van enkele scenario’s.

De rente op een spaarboekje bestaat uit twee onderdelen: de getrouwheidspremie en de basisrente. Om te achterhalen of een bepaald spaarboekje al dan niet de juiste keuze is, is het belangrijk om te begrijpen hoe de twee vergoedingen berekend en uitbetaald worden.

De basisrente wordt uitbetaald voor iedere dag dat het geld op het spaarboekje staat. Die vergoeding wordt doorgaans bij de start van het nieuwe jaar uitbetaald. Spaarders ontvangen een getrouwheidspremie zodra het spaargeld twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekening staat. Die premie wordt meestal uitbetaald in het kwartaal volgend op het moment dat de spaardeposito’s één jaar op de spaarrekening staan.

Maandelijkse spaaropdrachten beïnvloeden rendement

Niet alleen de samenstelling van het spaarboekje heeft een impact op de jaarlijkse opbrengsten, maar ook de manier waarop er gespaard wordt beïnvloedt het totaalrendement. De zogeheten spaarabonnementen zetten spaarders aan om maandelijks of jaarlijks een vast bedrag opzij te zetten. Dat kan gaan van maximaal 500 euro per maand tot 9.000 euro per jaar.

Een onderzoek op basis van verschillende scenario’s toont aan dat de spaarboekjes met het hoogste rendement niet altijd de voordeligste keuzes zijn. Wij hebben onder meer een onderscheid gemaakt tussen een korte spaarperiode (minder dan één jaar) en een langere spaarperiode (tien jaar).

Daarenboven hebben we gekeken welk spaarboekje op het lijf geschreven is van de regelmatige spaarder en welk spaarboekje het best past bij iemand die onmiddellijk een aanzienlijk bedrag wil storten. Volgens Beobank spaart de Belg gemiddeld 213 euro per maand. Wij baseren ons op dat gemiddelde.

Actieve spaarder

We laten eerst ons licht schijnen over de beste spaarboekjes voor de actieve spaarder. Een actieve spaarder is iemand die zijn geld binnen het jaar opnieuw opvraagt. Voor de actieve spaarder is er maar één cijfer belangrijk: de basisrente. Aangezien hij zijn geld niet langer dan één jaar op hetzelfde spaarboekje laat staan, heeft hij geen recht op een getrouwheidspremie. Het totaalrendement geeft met andere woorden een vertekend beeld van het reële rendement.

Een vergelijking leert dat het DB Saving Plan van Deutsche Bank op papier het meeste geld in het laatje brengt voor de actieve spaarder. Wie zijn geld toevertrouwt aan Deutsche Bank krijgt momenteel de hoogste basisrente op de markt: 0,60 procent. De getrouwheidspremie klokt af op 0,30 procent. Het DB Saving Plan is een spaarabonnement. De spaarder kan elke maand maximaal 500 euro sparen.

Opgepast: maandlimiet knibbelt aan rendement

De hoge basisrente lijkt op het eerste gezicht zeer aantrekkelijk, al gooien de maandelijkse spaaropdrachten roet in het eten. Doordat de spaarder bij de opening van de rekening niet meteen een aanzienlijk deel van zijn kapitaal op het spaarboekje kan parkeren, is hij verplicht zijn spaarinspanningen te spreiden in de tijd. En dat knibbelt aan het reële rendement.

Spaarabonnement tegenover gewoon spaarboekje

Wij gaan ervan uit dat de spaarder elf maanden lang 213 euro per maand op het spaarabonnement van Deutsche Bank parkeert. Enkel de eerste storting rendeert elf maanden. De overige stortingen brengen minder geld in het laatje omdat de basisrente over een kleinere periode wordt berekend. Na elf maanden sparen heeft de spaarder 2.349 euro bijeen gespaard, waarvan 6 euro aan interesten. Dat is een reële basisrente van 0,42 procent, 52 basispunten minder dan de theoretische basisrente.

Daarmee ligt het reële rendement voor de actieve spaarder ongeveer in lijn met de spaaropbrengsten van de ME6-Spaarrekening van MeDirect, de spaarrekening met de hoogste basisrente zonder spaarlimieten. Die rekening brengt netto 0,40 procent op. De vergelijking met het DB Saving Plan gaat op zolang de spaarder jaarlijks niet meer wenst te sparen dan 6.000 euro (het jaarlijkse maximumbedrag dat je kan opzijzetten bij Deutsche Bank).

En wat als de spaarder meer kan sparen?

Indien dat wel het geval is, is de spaarder beter af met de ME6-Spaarrekening van MeDirect. De spaarder is immers niet gebonden door de maandelijks spaarlimieten en kan het volledige bedrag bij de opening van de spaarrekening bij de bank parkeren. Het geld kan dan onmiddellijk renderen. Stel dat iemand een spaarboekje van 10.000 euro wil overbrengen, moet die bij Deutsche Bank 20 maanden sparen vooraleer zijn volledige kapitaal kan renderen.

Het spaarabonnement is hoe dan ook niet het ideale spaarproduct voor de actieve spaarders. Dergelijke spaarproducten zijn immers gericht op spaarders die meerdere jaren willen sparen. Daarom raden wij actieve spaarders aan om naast de basisrente ook naar de andere voorwaarden te kijken vooraleer ze een spaarboekje openen.

Passieve spaarder

De passieve spaarder heeft een spaarhorizon van minstens één jaar. Die spaarder heeft met andere woorden recht op zowel de basisrente als de getrouwheidspremie. Net zoals bij de actieve spaarder maken wij een onderscheid tussen de spaarder die elke maand een bepaald deel van zijn inkomsten opzij wil zetten en de spaarder die bij de opening van een spaarrekening een aanzienlijk deel van zijn vermogen op het spaarboekje wenst te parkeren. In ons voorbeeld gaan we uit van een spaarder die een spaarhorizon van tien jaar heeft.

De perfecte rekening voor de passieve spaarder die onmiddellijk stort

Voor kleine spaarders met een ruime spaarhorizon kunnen spaarabonnementen wel soelaas brengen. De Step Up Spaarrekening van Beobank heeft momenteel de hoogste rente op de markt, bestaande uit een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 1 procent. Na tien jaar sparen (213 euro per maand) heeft onze spaarder bij Beobank 27.034 euro bijeen gespaard, waarvan 1.474 euro aan interesten.

Grote spaarder op lange termijn

Indien een spaarder meteen over het bovenstaande budget beschikt (25.560 euro, een equivalent van maandelijks 213 euro sparen en dat tien jaar lang), is hij beter af met een spaarboekje zonder spaarlimieten. In dit geval is Vision+ Spaarrekening de beste keuze. Dat spaarboekje brengt in totaal 0,80 procent op. Die vergoeding bestaat uit een getrouwheidspremie van 0,65 procent en een basisrente van 0,15 procent.

De spaarder heeft op het einde van de rit 27.667 euro bijeen gespaard, waarvan 2.107 euro aan interesten. Dat is 633 euro meer dan wanneer hij met maandelijkse spaaropdrachten zou werken bij Beobank.

Lees ook: Waarom een spaarrekening openen bij een kleinere bank?