Spaarboekje binnenkort belast?

In detail

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht omde wetgeving op grond waarvan rente verschillend wordt belast naar gelang van de plaats van vestiging van de bank die deze uitkeert, te wijzigen.De Belgische wetgeving voorziet in een belastingvrijstelling voor rente uitgekeerd door Belgische banken aan particulieren, terwijl rente uitgekeerd door buitenlandse banken niet voor die vrijstelling in aanmerking komt.Het verzoek werd gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies", de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag.Als België de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, kan deze de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen. België verleent een vrijstelling van de inkomstenbelasting maar uitsluitend voor rente uitgekeerd door in België gevestigde banken.Daardoor worden inwoners van België ervan weerhouden om bij niet in België gevestigde banken een spaarrekening te openen of aan te houden.De vrijstelling is voor hen een aanmoediging om een spaarrekening in België te openen of aan te houden dan wel om hun spaartegoeden terug naar België te brengen.De vrijstelling is ook een stimulans voor spaarders die al een of meer spaarrekeningen bij Belgische banken hebben om hun bank trouw te blijven en hun rekeningen niet over te brengen naar een bank die niet in België is gevestigd.Het verschil in behandeling tussen rente uitgekeerd door Belgische banken en rente uitgekeerd door buitenlandse banken vormt een belemmering voor het vrije verkeer van kapitaal in de zin van artikel 56 EG en voor het vrij verrichten van diensten in de zin van artikel 49 EG.De Commissie is van mening dat het verschil in behandeling een willekeurige discriminatie vormt waarvoor geen rechtvaardigingsgrond bestaat. Dit probleem kan dus op twee manieren worden opgelost, ofwel krijgen de spaarders met een rekening bij een niet in België gevestigde bank ook het recht op vrijstelling van roerende voorheffing, ofwel worden alle spaarrekeningen aangehouden bij in België gevestigde bank belast vanaf de eerste euro.

Bron

Persbericht Europese Commissie

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be