Spaarabonnementen populair : Waar krijgt u de hoogste rente?

Spaarrekeningen voor maandsparen winnen aan populariteit. Deze spaarrekeningen zijn vooral geschikt voor wie elke maand een klein bedrag wil opzij zetten of voor wie van plan is met mondjesmaat en op de lange termijn een (groot) bedrag bij mekaar te sparen.

Op deze spaarrekeningen wordt het bedrag dat u mag storten echter beperkt. En het zal u misschien verwonderen, maar het zijn vooral de grootbanken die we als prijsbrekers terugvinden in dit marktsegment.

Bij de meeste spaarrekeningen voor maandsparen zijn de stortingen beperkt tot 500 euro per maand. Bij de Ster spaarrekening van BNP Paribas Fortis kan u tot maximaal 9.000 EUR per jaar sparen. Doet u dat met een spaarabonnement dan is dit maximum 750 euro per maand. Beperkingen op leeftijd van de rekeninghouder zijn er bij Woonsparen van BNP Paribas Fortis en Fintro (maximum leeftijd 35 jaar) en de Hello4You spaarrekening van BNP Paribas Fortis waar de maximum leeftijd 27 jaar is.

Ook Deutsche Bank lanceert nu een spaarrekening voor maandsparen, het DB Saving Plan, een nieuwe gereglementeerde spaarrekening die een basisrente van 1,00% en een getrouwheidspremie van 0,50% biedt.

Voor regelmatige spaarders kunnen deze spaarrrekeningen voor maandsparen een goed alternatief zijn voor de huidige lage spaarrente op de klassieke spaarboekjes van de hieronder vermelde grootbanken. Wilt u liever geen beperkingen op het te storten bedrag of op leeftijd dan blijven de huidige prijsbrekers op de spaarmarkt zoals Medirect en MoneYou het overwegen waard.

Overzicht van alle spaarrekeningen voor maandsparen

(klik op de tabel voor meer informatie)

 


Het geld op je spaarrekening levert vanaf de eerste dag basisrente op. De basisrente is een gegarandeerd spaarpercentage dat de bank uitkeert voor elke dag dat je geld op een spaarrekening staat. Op het eind van het jaar berekent de bank hoeveel dagen elke storting op de spaarrekening heeft gestaan om zo de rente te berekenen en uit te betalen. De basisrente wordt weergegeven in een percentage op jaarbasis.

Naast de basisrente biedt een spaarrekening ook een getrouwheidspremie. Daarvoor moet je geld wel voor minstens 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijven staan. Als je vroeger geld van de rekening haalt verlies je voor dat deel het recht op de premie. De getrouwheidspremie kan je zien als een beloning als je voor langere tijd je geld laat staan op deze spaarrekening.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Meer info: