Sociale woonleningen duurder en minder snel toegekend

Het aantal mensen dat een sociale lening aanvraagt bij het Vlaams Woningfonds (VWF) of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is de afgelopen jaren sterk gestegen. Waar de meeste banken nog maar tot 80 procent van het aankoopbedrag ontlenen, kan je via een sociale lening tot 100 procent van de waarde van de woning lenen. De Vlaamse regering heeft daarom stelselmatig meer budget voorzien voor sociale leningen. Dat budget steeg van 521 miljoen euro begin deze legislatuur naar 699 miljoen euro in 2013. Vorig jaar in september werd het budget voor 2014 al verhoogd tot 814 miljoen euro, maar sinds half maart zijn ook die fondsen opgebruikt. Daarom heeft de regering nu beslist om VWF en VMSW toe te staan om voor 500 miljoen euro extra leningen toe te kennen. Dat komt neer op nog eens 3.205 extra sociale leningen dit jaar. De evolutie van het aantal aanvragen en de gebruikte budgetten zal permanent worden gemonitord.

De voorwaarden voor de sociale leningen worden gewijzigd. De rente gaat omhoog van gemiddeld 1,91 procent naar 2,41 procent. De hoogte van de rente is zoals voorheen afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en het aantal kinderen ten laste. Voor de lagere en gemiddelde inkomens met kinderen betekent dit dat zij nog altijd kunnen lenen aan een rentevoet van 2,14 procent, wat een stuk onder de marktrente ligt. Voor hogere inkomens gaat de maximale rentevoet omhoog van 3,09 naar 4,29 procent, wat de marktrente benadert. Wie een hoog inkomen heeft, krijgt dus niet per definitie een lagere rentevoet dan bij de bank. Maar waar hij bij de bank wellicht geen lening zou krijgen omdat hij geen tienduizenden euro’s opzij heeft staan, kan hij wel een sociale lening krijgen. De rentevoet zal elke twee jaar herzien worden in functie van de evolutie van het gezinsinkomen. De maximale inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale lening blijft dezelfde, maar er wordt ook een minimale inkomensgrens ingevoerd van 10.000 euro per jaar. Tot slot zullen de aankoop van een bouwgrond en nieuwbouw niet langer in aanmerking komen voor een sociale lening.

De extra budgetten komen pas begin juni vrij. Vanaf dat moment kunnen er opnieuw sociale leningen toegekend worden, aan de nieuwe voorwaarden.