Slecht nieuws voor spaarders: de crisis is voorbij

In detail

  1. De kredietcrisis lijkt over het dieptepunt heen te zijn: goed nieuws voor de economie, maar slecht nieuws voor spaarders. De rente op spaarrekeningen en deposito’s daalt met grote snelheid, soms wel tot de helft in slechts enkele maanden tijd. Het vertrouwen in het banksysteem is terug en de hoge rentes die moesten worden betaald om spaarders aan te trekken, zijn een verschijnsel uit het verleden.
  2. Dit stelt spaarders voor een probleem. Vorig jaar konden ze hun geld wegzetten tegen een rente die veel hoger was dan de rente op kortlopende staatsobligaties, in de gelukkige wetenschap dat de meeste overheden hun banktegoeden garandeerden tot een bedrag van EUR 100.000. Nu is de garantie er nog steeds, maar de hoge rente niet meer. En laten we eerlijk zijn: in een wereld zonder inflatie moeten risicovrije rentevoeten laag zijn. De rentevoeten van vorig jaar waren een crisisgerelateerd cadeautje, een ongewone manier van politieke vrijgevigheid.
  3. Veel spaarders zullen pas in de tweede helft van het jaar met deze realiteit geconfronteerd worden, wanneer hun eenjarige deposito’s moeten worden vernieuwd. Een deel van deze beleggers zal de deposito’s vernieuwen tegen de lagere rente. Een paar procent is tenslotte nog steeds heel redelijk zolang er geen sprake is van inflatie. Een ander deel zal moeite hebben met deze ‘Japanse’ manier van denken. Deze beleggers zullen op zoek gaan naar betere kansen. Het goede nieuws is dat aandelen en bedrijfsobligaties nog steeds aantrekkelijke dividenden en rentevergoedingen opleveren, het slechte nieuws is dat deze vergoedingen niet voor niets zo hoog zijn.
  4. Kapitaalmarkten zijn behoorlijk efficiënt en beleggers verdisconteren het feit dat de onzekerheid over de mondiale economische vooruitzichten ongewoon groot is. De optimisten verwachten een mooi herstel in 2010 en vooral in 2011, gedragen door het aanbod van goedkoop geld en de opkomende markten. Maar de kans op een traag, langgerekt herstel met geen of weinig inflatie is vermoedelijk even groot. In dat scenario zal de toename van de bedrijfsomzetten naar alle waarschijnlijkheid bescheiden blijven en de macht van de bedrijven om de prijzen te bepalen beperkt, waardoor er weinig ruimte voor winstgroei zal zijn. Aangezien beide uitkomsten mogelijk zijn, is het niet verstandig om alles in te zetten op één scenario.
  5. Voor degenen die hun inkomen willen verhogen door geld van hun spaarrekening te halen en in hoogrenderende beleggingen te steken, zien de rendementen op obligaties en aandelen van kwalitatief goede bedrijven er nog steeds aantrekkelijk uit. Verrassend genoeg kunnen de dividendrendementen in sommige Europese sectoren, zoals olie, nutsbedrijven, telecommunicatie en de gezondheidszorg, wel 5 tot 7% bedragen, even hoog als de rente op obligaties van diezelfde bedrijven. Dit is zeer ongebruikelijk, omdat het dividendrendement doorgaans duidelijk onder het niveau van het obligatierendement ligt. Dividenden worden tenslotte verondersteld in de loop van de tijd te stijgen, terwijl de couponrente op een obligatie niet verandert.
  6. Waarom zijn deze dividendrendementen dan zo hoog? Denken beleggers dat bedrijven deze dividendniveaus in de toekomst niet kunnen vasthouden? Wij denken dat ze die niveaus wél zullen kunnen vasthouden, gelet op het feit dat deze bedrijven doorgaans een keurige balans hebben en actief zijn in niet-cyclische sectoren. Een plausibeler antwoord is dat beleggers weinig potentieel zien voor deze bedrijven om hun dividend de komende jaren te verhogen, omdat ze wel eens te maken zouden kunnen krijgen met een futloze economie.
  7. Dus voor wie op zoek is naar een redelijk beleggingsinkomen zijn kwalitatief goede bedrijfsobligaties en aandelen met een hoog dividend nog steeds een aantrekkelijk alternatief voor laagrenderende spaarrekeningen. Daarbij moet men zich wel realiseren dat bedrijfsobligaties en aandelen na de recente rally niet meer ondergewaardeerd zijn. De hoge rendementen op die bedrijfsobligaties en aandelen zijn dan ook een weerspiegeling van de verwachtingen van beleggers ten aanzien van een moeilijke economische omgeving waarin risicovolle vermogenstitels voorlopig nog niet in rustig vaarwater terecht zullen komen.

Bron

Persbericht Ing

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be