Shanks Group plc : nieuwe obligatie op 5 jaar in euro

In detail 

Shanks Group plc, de belangrijkste onafhankelijke afvalbeheerder in Europa, geeft nieuwe obligaties in euro uit. De jaarlijkse brutocoupon bedraagt 5% voor 5 jaar, of een bruto actuarieel rendement van 4,572% op basis van een uitgifteprijs van 101,875%. De inschrijvingsperiode loopt van 28 september (9 u.) tot en met 20 oktober 2010 (16 u.) Een vervroegde afsluiting is mogelijk, bijvoorbeeld bij overintekening. Nominale waarde: 1.000 EUR. – Totaal verwacht bedrag van de emissie: minimum 50 miljoen EUR.  ISIN-code: XS0544487837.Shanks begon aan het einde van de 19e eeuw als een bouwbedrijf dat voornamelijk actief was in het westen van Schotland. Na verloop van tijd werden de afvalverwerkingsactiviteiten belangrijker en in 1986 verwierf Shanks een belangrijke stortcapaciteit in de Northern Home Counties in het Verenigd Koninkrijk (VK). In 1993-1994 besliste Shanks om zich uitsluitend te focussen op afvalbeheer en om de resterende bouwactiviteiten af te stoten. Sindsdien bestaat de strategie erin om groei te bereiken via organische weg en via overnames. De waaier van afvalverwerkingsdiensten werd uitgebreid en in 1998 zette Shanks de eerste stappen in continentaal Europa via de overname van een belangrijke groep voor afvalverwerkingsdiensten in België. Daarna verwierf Shanks ook afvalverwerkingsactiviteiten in Nederland en besliste het om de activiteiten in het VK te richten op de groeiende markt van de langetermijncontracten voor huishoudelijk afval met gebruik van nieuwe technologieën en op de recyclage van ongevaarlijk industrieel en commercieel afval. In het kader van deze strategie heeft Shanks in 2004 haar stortactiviteiten in het VK afgestoten en investeerde de groep verder in haar Europese activiteiten. Ondertussen bleef Shanks zich toeleggen op de activiteit van afval- en hulpbronnenbeheer in het VK. In juni 2006 verwierf Shanks Smink Beheer BV, een gevestigde onderneming voor de verzameling, de recyclage en het storten van afval met basis in Nederland en met expertise in industrieel en commercieel afvalbeheer. In april 2007 verwierf Shanks een meerderheidsparticipatie in Orgaworld BV, een onderneming voor organische afvalverwerking met activiteiten in Nederland en met een kleine startup in Canada. (BNPP Fortis).

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be