Shanks Group geeft obligatie uit op 7 jaar

Shanks Group plc, een internationale marktleider op het vlak van duurzaam afvalbeheer, geeft nieuwe obligaties uit in euro.

  • Emittent: Shanks Group Plc
  • Isin: XS1238024035
  • Munt: Euro
  • Coupures :1.000 Euro
  • Looptijd: 7 jaar
  • Uitgifteprijs: 101,875% per coupure
  • Bruto interestvoet: 3,65%
  • Bruto actuarieel rendement: 3,345%
  • Netto rendement: 2,443%

Met deze uitgifte wil de Emittent zijn financieringsbronnen diversifiëren en de vervaldag van de schuld van de groep verlengen. De netto-inkomsten van de obligatieuitgifte zal de emittent aanwenden om via zijn divisies en commerciële activiteiten toelaatbare projecten te financieren inzake duurzaam afvalbeheer, bijvoorbeeld om de impact van afval op het milieu te beperken. Een deel van de inkomsten zal de emittent aanwenden om zijn bestaande schulden op lopende projecten te herfinancieren.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.