Shanks Group geeft nieuwe obligatie uit op 6 jaar in euro

Enkele kenmerken

Shanks Group plc, internationale leider in duurzaam afvalbeheer, geeft nieuwe obligaties uit in euro.

 • Type: Obligatie in Euro
 • Emittent: Shanks Group plc
 • Munt: Euro
 • Looptijd: 6 jaar
 • Isin-code: XS0949931645
 • Rentevoet: brutocoupons van 4,23%
 • Actuarieel brutorendement: 3.87%
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing: 2.83%
 • Coupures: 1 000 Euro
 • Uitgifteprijs: 101.875%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing: 25%
 • Inschrijfperiode: van 03-07-2013 t.e.m. 24-07-2013

Het bedrijf werd opgericht in 1880 en was oorspronkelijk actief als bouwbedrijf in het westen van Schotland, onder de naam Shanks & McEwan. In het midden van de jaren negentig verkocht het zijn resterende bouwactiviteiten om zich uitsluitend toe te leggen op afvalbeheer. Vanaf 1998 verruimde de onderneming haar actieterrein, eerst naar België, in 2000 naar Nederland en onlangs nog naar Frankrijk.

De emittent wil de netto-inkomsten van de obligatie-uitgifte aanwenden om zijn algemene bedrijfsdoelstellingen te financieren en om een kredietfaciliteit terug te betalen die hij gesloten heeft met zes banken, waaronder BNP Paribas Fortis.

De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van BNP Parisbas Fortis.