Schuldsaldoverzekering nog enkele weken interessanter voor vrouwen

In detail

Vrouwen die een schuldsaldo- of een andere overlijdensverzekering willen afsluiten, zijn voordeliger af als ze dat doen vóór 21 december. Hetzelfde geldt voor mannen die een kapitaal in een rente willen laten uitbetalen met een renteverzekering. Dat zegt Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, naar aanleiding van de inwerkingtreding van een beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Vanaf 21 december 2012 mogen verzekeraars immers geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen wanneer ze het tarief van een levensverzekering bepalen. Zo heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Het is echter algemeen bekend dat vrouwen op alle leeftijden een lagere sterftekans hebben dan mannen. Daarom is een overlijdensverzekering vandaag voordeliger voor een vrouw dan voor een man. Anderzijds is een renteverzekering goedkoper voor een man indien hij ze afsluit vóór 21 december. Een man leeft gemiddeld minder lang dan een vrouw. Daardoor moet de rente minder lang uitbetaald worden.

Betalen mannen vanaf 21 december 2012 dan minder voor hun schuldsaldo- of andere overlijdensverzekeringen? Krijgen vrouwen binnenkort meer rente uit hun renteverzekering? In ieder geval zullen hun premies of rentes elkaar niet precies in het midden ontmoeten ten opzichte van de verschillende bedragen die ze vandaag betalen of ontvangen. Dat komt omdat de verhouding tussen mannen en vrouwen voortdurend verandert en verschillend is van verzekeraar tot verzekeraar. Of de klant nu een vrouw of een man is, de verzekeraar moet premies aanrekenen die voldoende zijn om het risico te dekken, ongeacht of het nu gaat om een man of om een vrouw.

Er bestaat al enkele jaren een Europese richtlijn die een gelijke behandeling van vrouwen en mannen beoogt bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Deze richtlijn bepaalt dat verzekeraars hun premies niet mogen afstemmen op het geslacht van de verzekerde. België had een uitzondering op deze richtlijn ingeroepen voor levensverzekeringen. In 2009 werd deze voor het Europees Hof van Justitie betwist. Het Europees Hof besliste dat deze uitzondering niet compatibel is met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. “Een goede zaak voor de gelijkheid tussen man en vrouw, allicht, maar minder goed nieuws voor onze portefeuilles”, zoals een vrouwelijke journalist onlangs samenvatte.