Roularta obligatie-uitgifte bijzonder succesvol

In detail

Het openbaar aanbod van obligaties in België kon al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Joint Lead Managers (KBC Bank NV en Belfius Bank NV/SA) en de Co-Manager (Bank Degroof) vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum bedrag van 100 miljoen euro werd bereikt.

Het totale bedrag van inschrijvingen dat ontvangen werd voor de obligatielening lag substantieel hoger dan het maximumbedrag van 100 miljoen euro. De inschrijvingen zullen proportioneel herleid worden. De beleggers zullen daarover via hun financiële tussenpersoon worden geïnformeerd. De obligaties zullen op 10 oktober 2012 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.

CEO, Rik De Nolf, reageert uiterst tevreden : “Wij zijn tevreden dat wij op één dag een bedrag van 100 miljoen euro konden ophalen en danken dan ook alle intekenaars, zowel de vele privé-investeerders als de institutionele beleggers, voor het vertrouwen in ons bedrijf”.

De obligaties (ISIN code: BE0002186527) hebben een looptijd van 6 jaar en bieden een vaste jaarlijkse brutorente van 5,125%. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs bedraagt 4,758%. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 euro. De obligaties zijn terugbetaalbaar tegen 100% van de nominale waarde op 10 oktober 2018.

KBC Bank treedt voor deze uitgifte van de obligaties op als Global Coordinator. KBC Bank en Belfius Bank treden op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners en Bank Degroof als Co-Manager.