Rentewijziging MeDirect Fidelity Sparen

Persbericht

In het kader van een gezond en evenwichtig rentebeleid dient MeDirect de rente op haar spaarrekening per 2 oktober 2019 naar beneden bij te stellen. De recente maatregelen van de Europese Centrale Bank zetten de rendementen die banken kunnen verdienen, bijvoorbeeld op obligaties en leningen, verder onder druk.

Enerzijds verlaagt de ECB de depositorente, de rente die banken betalen als ze geld bij de ECB plaatsen, van -0,4 naar -0,5 procent. Tegelijk gaat de ECB opnieuw obligaties opkopen om de marktrente nog wat lager te duwen.

Ondanks de gewijzigde spaarrente -maar dankzij het efficiënte bedrijfsmodel van MeDirect – blijft onze spaarrekening tot de hoogste in de markt behoren.

Getrouwheidspremie Fidelity Sparen

De getrouwheidsrente op Fidelity Sparen zal op 2 oktober 2019 worden verlaagd van 0,80% naar 0,50%. De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%.

Voor rentewijzigingen op gereglementeerde spaarrekeningen gaat de basisrente onmiddellijk in, voor uw getrouwheidspremie niet. Daarvoor blijft het tarief van het ogenblik van uw storting geldig tot het moment dat u de premie effectief ‘verwerft'. Concreet: nadat u uw geld 12 maanden onaangeroerd hebt gelaten.

Het betreft een gereglementeerde spaarrekening. U hoeft dus geen roerende voorheffing te betalen tot €980 ontvangen rente. Dit bedrag wordt verdubbeld voor de Fidelity Sparen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (€1.960). Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%.

Wettelijke documenten:

Essentiële spaardersinformatie Fidelity Sparen