Rentevoeten autoleningen stabiel

In detail

Dat de rentevoeten voor autoleningen voor de aankoop van een nieuwe wagen tijdens  de periode van – en vlak na  -het autosalon bij de meeste banken lager liggen dan normaal is vrij normaal. Maar sinds het einde van het  autosalon van begin van dit jaar pasten de banken de rentevoeten voor autoleningen  nog  nauwelijks aan. En als dit dan toch gebeurde dan waren het eerder rentedalingen dan rentestijgingen. De meest voordelige rentevoeten voor een autolening voor de aankoop van een nieuwe wagen van bv.16000 euro en terugbetaalbaar over een periode van 60 maanden zal u vandaag vinden bij Citibank. Citibank biedt een autolening voor jongeren aan met een jaarlijks kostenpercentage van 4,75%  maar enkel en alleen indien alle aanvragers van het krediet jonger zijn dan 30 op het moment van de aanvraag van deze lening. Het bedrag dat u kan ontlenen via deze jongerenlening werd beperkt tot 25000 euro. Een jaarlijks kostenpercentage van 4,80% vindt u bij Obk Bank en van 4,99% bij Cph Bank. Uiteraard gaat het hier over basistarieven en kan het tarief dat u van uw bank zal krijgen nog lager liggen dan deze tarieven.

Meer info

Overzicht van de rentestanden van autoleningen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be