Renteverlaging op spaar- en termijnrekeningen Medirect

Door het dalende renteklimaat in Europa en de nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank ziet Medirect zich genoodzaakt onze de rentes te verlagen.

Ondanks deze renteverlaging blijven de spaar- en termijnrekeningen van Medirect behoren tot de meest competitieve spaarformules op de markt.

Wijzigingen op spaarrekeningen

De nettorente van de  ME3 Spaarrekening zal worden verlaagd van 1,40% naar 1,20% op 24 februari 2016 (na aftrek van 27% roerende voorheffing). Tot die datum blijven klanten genieten van de hogere rente van 1,40%. Vanaf 1 januari 2016 tot 24 februari 2016, als gevolg van een verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27% door de overheid, bedraagt de rentevoet 1,36% netto.

De nettorente voor klanten met een Express Spaarrekening zal worden verlaagd van 0,90% naar 0,75% op 24 november 2015 (na aftrek van 25% roerende voorheffing). Vanaf 1 januari 2016, als gevolg van een verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27% door de overheid, bedraagt de rentevoet 0,73% netto.

Wijzigingen op termijnrekeningen

Vanaf 24 november 2015 daalt de rentevoet voor nieuwe termijnrekeningen op 1 jaar van 1,50% bruto naar 1,40% bruto (voor rekeningen in Euro). De andere rentevoeten voor de termijnrekeningen met periodes van 2 tot 5 jaar blijven ongewijzigd. Klanten die een termijnrekening hebben geopend vóór 24 november 2015 blijven genieten van de gegarandeerde rente tot de vervaldatum van hun rekening.