Rentedaling op de spaarrekeningen bij Belfius

Naar aanleiding van de verlaging van de rentevoeten op de financiële markten heeft Belfius Bank beslist om de rente op haar spaarrekeningen te verlagen vanaf 31 maart 2015. 

Getrouwheidsspaarrekening

  • De basisrente wordt 0,05% (voorheen 0,10%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,45% (voorheen 0,50%)

Internet Getrouwheidsspaarrekening

  • De basisrente wordt 0,05% (voorheen 0,10%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,65% (voorheen 0,80%)

Internet Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Klassieke Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest