Rente op termijnrekening op 10 jaar naar 4,15% bij Rabobank.be

In detail

Vorige week nog maar kondigde Rabobank.be aan dat ze, door de evoluties op de internationale rentemarkten in staat was om de rente op termijnrekeningen op te trekken naar 4,00%. Maar ondertussen is de rente in die mate verder gestegen dat een termijnrekening op 10 jaar momenteel afklokt op 4,15%. Voor de termijnrekeningen op 9 jaar werd ondertussen ook de kaap van de 4% genomen. Ook voor de kortere termijnen biedt Rabobank.be steeds concurrentiële tarieven. Rabobank.be volgt de rente op dagelijkse basis op en is zo in staat om haar klanten steeds één van de beste tarieven op termijn te bieden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen vergelijken

©Bankshopper.be