Rente daalt voor termijnrekening op 1 jaar bij Triodos Bank

In detail

Termijnrekening Triodos Bank

  • Termijnrekening op 1 jaar gaat van 1,60% naar 1,40%
  • De rentevoeten voor alle andere duurtijden blijven behouden.

Steeds roerende voorheffing van 15%

Meer info

De website van Triodos Bank

Overzicht van de rentestanden van termijnrekeningen

Triodos bank valt onder het Nederlands depositogarantiefonds

Bron

Triodos Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be