Renovatiekredieten populairder dan ooit

In detail

De 63 leden van de BVK vertegenwoordigen samen ongeveer 90% van het totale aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (=productie). Uitvergroot naar de volledige hypothecaire markt bedraagt de omloop in hypothecair krediet momenteel om en bij de 140 miljard euro.De belangrijkste vaststellingen zijn: • Een stabilisering van het aantal nieuwe hypothecaire kredieten ten opzichte van het 2de trimester 2008. • In bedrag werd evenwel voor 9% minder geleend. • Het aantal herfinancieringen is licht toegenomen. Meer dan 6% van de verrichtingen betrof een herfinanciering. • Er waren minder kredieten bestemd voor de aankoop van een woning, terwijl steeds meer consumenten een krediet voor een verbouwing sluiten. • Eén op vier kredieten werd gesloten aan jaarlijks veranderlijke rentevoet. Kredieten met vaste rentevoet vallen terug tot de helft. • Na een terugval sinds het 3de trimester van vorig jaar is het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning opnieuw gestegen. Bijna evenveel hypothecaire kredieten als in het 2de trimester van 2008 Na twee erg negatieve trimesters vertoonde het 2de trimester van 2009 opnieuw enige tekenen van verbetering. De toename van het aantal kredietaanvragen in de voorbije maanden kan dan ook hoop bieden op een gunstige evolutie in het derde trimester.

Meer info

De website van Febelfin

Overzicht: Hypotheken

Overzicht: Renovatielening

Bron

Persbericht Febelfin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be