Rendementen van nieuwe Staatsbon gekend

In detail

De coupon van de Staatsbon die op 4 september 2012 eerstkomende zal worden uitgegeven, is vastgesteld als volgt: Staatsbon op 8 jaar (4 september 2012-2020, Code BE3871247743) : 2.10 %. Voor deze Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde. De inschrijvingsperiode loopt van 24 augustus 2012 tot en met 3 september 2012, met betaling op dinsdag 4 september 2012. Tijdens de inschrijvingsperiode kan u contact opnemen met uw financiële instelling of surfen naar de website van de Grootboeken. U bepaalt zelf welk bedrag u wil investeren. De Staatsbons worden vertegenwoordigd door coupures van minimum 200 EUR en veelvouden van 100 EUR. De Staatsbons zijn vertegenwoordigd door gedematerialiseerde effecten of door inschrijvingen op naam. U kunt een inschrijving op naam nemen, hetzij via uw financiële instelling, hetzij rechtstreeks bij de Dienst van de Grootboeken, die uw inschrijving op naam kosteloos beheert. Ieder jaar worden de interesten op uw rekening gestort. Op de eindvervaldag worden de interesten van het laatste jaar en het kapitaal a pari (100%) op uw rekening gestort. Onderworpen aan de roerende voorheffing.