Rendementen 2015 van tak 21 bij Argenta

Argenta Assuranties biedt naast een gegarandeerde rente een winstdeling, afhankelijk van de behaalde resultaten. De producten die daartoe in aanmerking komen bij Argenta zijn Argenta Life Plan, Argenta-Flexx, Kapitaal Plus, Leven Plus en jeugdspaarplan. De winstdeling wordt toegekend op de reserve aanwezig in het contract op 31 december van het jaar waarop de winstdeling slaat.

Over 2015 kent Argenta Assuranties – onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering – voor Argenta Life Plan een een brutorendement van 2,20% toe  (een winstdeling van minstens 0,10 % voor alle units tot en met 2,10%).

Voor Argenta-Flexx, Leven Plus en Jeugdspaarplan kent Argenta – eveneens onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering – een brutorendement van minstens 2,20% toe. Voor Kapitaal Plus gelden dezelfde rendementen behalve voor de recente stortingen aan 0.50% en  1.00% waar de winstdeling beperkt is tot 0,25%. Voor units met een gegarandeerde rentevoet van 2,25% of hoger is het globaal brutorendement over 2015 gelijk aan de gegarandeerde rentevoet voor die unit. Voor deze units (waarvan de hoogste unit noteert aan 4,75%) is er dus geen winstdeling.

Voor nieuwe stortingen in 2016 geldt momenteel een gegarandeerd rendement (exclusief winstdeling en gedurende de eerste interestvoetwaarborgtermijn) van 1,30 %. Voor Argenta-Flexx bedraagt het gegarandeerd rendement voor nieuwe stortingen momenteel 1,20 %.Voor Kapitaal Plus bedraagt het gegarandeerd rendement voor nieuwe stortingen momenteel 0,50 %.

Vergelijk hier op onze website tak 21 sparen.